آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

تلفظ لغات در زبان انگلیسی

گزینه دو » محتوای آموزشی » تلفظ لغات در زبان انگلیسی
فهرست مطالب

در این فیلم آموزشی، با نحوه تلفظ لغات در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. مکالمه و تلفظ صحیح لغات در زبان انگلیسی از اهمیت زیادی برخوردار است.

پخش ویدئو

تلفظ لغات (Pronunciation) در زبان انگلیسی

در این بخش با چگونگی تلفظ صحیح و ادای لغات آشنا خواهید شد. در زبان انگلیسی به منظور تلفظ صحیح نکاتی وجود دارد که نیاز است رعایت شود:

در تلفظ واژگانی که به حروفی که در زیر ذکر شده ختم شوند یا با آن حروف شروع شوند، فشار روی بخش اول خواهد بود. برای هر کدام از نمونه ها مثالی نیز ذکر شده است:

  • “fifty : “ty
  • “dictionary: “ary
  • “factory : “ory
  • “comfortable: “able
  • “edible : “ible
  • “telephone : “tel
  • واژگانی که “teen” داخل آن ها وجود دارد، فشار روی “teen” قرار می گیرد ولی این امر به دو صورت قابل انجام است:

  • وقتی با شمارش سر و کار داشته باشد، فشار روی بخش “teen” قرار خواهد گرفت. مانند “thirteen”
  • اگر صفت محسوب شود، فشار روی بخش اول قرار خواهد گرفت. مانند “thirteen boxes”

Stress falls on the first syllable except: ……………

1. mandatory

2. library

3. television

4. sixteen

پاسخ: گزینه 4 پاسخ صحیح می باشد.

واژه “mandatory” به “ory” ختم شده است، بنابراین فشار روی بخش اول است. همچنین لغت “library” به “ary” مختوم شده است و فشار رو بخش اول خواهد بود.  کلمه ‘”television” با “tel” آغاز شده و فشار روی بخش اول می باشد. در نتیجه تنها در واژه “sixteen” فشار روی بخش اول نیست.

در زبان انگلیسی، در واژگانی که به “teen” ختم می شود و صفت هستند، فشار روی بخش اول خواهد بود.

به منظور یادگیری نکات بیشتری در مورد موضوع تلفظ صحیح لغات می توانید ویدئو آموزشی را مشاهده کنید.

سوالات متداول

برای کلماتی که به “ty” ختم می شوند، در تلفظ فشار روی بخش اول خواهد بود.

در تلفظ کلمات مختوم به حروف : “ty”، “ary”، “ory”، “ible”، “able”، “tel” ، فشار روی بخش اول خواهد بود.

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فقط تا ۳۰ مهر؛ آزمونک های نیمسال اول را رایگان دریافت کن! ویژه پایه هفتم تا دوازدهم
This is default text for notification bar