ضمایر تاکیدی (Emphasizing Pronouns)

ضمایر تاکیدی (Emphasizing Pronouns)

در این فیلم آموزشی، با ضمایر تاکیدی (Emphasizing Pronouns) آشنا می شوید. همچنین نحوه و مکان استفاده از این ضمایر را به همراه نمونه تست های کنکور سراسری مشاهده می کنید. پخش ویدئو ضمایر تاکیدی (Emphasizing Pronouns) ضمایر تاکیدی در واقع همان ضمایر انعکاسی هستند که برای تاکید فاعل و مفعول به کار می روند. […]

ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns)

ضمایر انعکاسی

در این فیلم آموزشی، با ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns) آشنا می شوید. همچنین نحوه و مکان استفاده از این ضمایر به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns) ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns) زمانی استفاده می‌شوند که فاعل و مفعول جمله یک شخص یا یک چیز است. ضمایر انعکاسی معمولا به جای مفعول در […]

گذشته استمراری (Past Continuous)

زمان گذشته استمراری (Past Continuous) درس سوم زبان انگلیسی دهم | گزینه دو

در این فیلم آموزشی با ساختار گذشته استمراری و کاربردهای آن آشنا می شوید. با یادگیری نکات مطرح شده می توانید در مکالمه با ساختار درست از این زمان استفاده نمایید. پخش ویدئو ساختار زمان گذشته استمراری (Past Continuous) گذشته استمراری یا Past Continuous جز زمان های مهم در زبان انگلیسی می باشد. ساختار گرامری […]

انواع زمان

زمان ها در زبان انگلیسی

در این فیلم آموزشی با بحث انواع زمان در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. در زبان انگلیسی 4 زمان اصلی وجود دارد که هر کدام خو نیز به 4 دسته تقسیم شده اند. به منظور درک بهتر هر زبان همراه با گرامر و مثال آن در این ویدئو توضیح داده می شود. پخش ویدئو زمان […]