رشته مهندسی دریا

معرفی کامل رشته مهندسی دریا| دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته مهندسی دریا

معرفی رشته مهندسی دریا رشته مهندسی دریا در خصوص طراحی، ساخت و تعمیر کشتی ها و سازه هایی که مورد استفاده قرار می گیرد، کاربرد دارد. یکی از راه های ارتباطی بشر، آب های دریاها است. برای تحقیق این ارتباط به متخصصین حرفه ای مانند مهندسین دریا نیاز است. با توجه به اهمیت این رشته در […]

شاخص های آماری (شاخص تورم)

در این فیلم آموزشی به موضوع شاخص های آماری از جمله شاخص تورم پرداخته شده است. پخش ویدئو شاخص تورم (درصد تورم) شاخص تورم (درصد تورم): تغییر متوسط قیمت کالاها و خدمات در طول زمان را تورم گویند. برای محاسبه درصد تورم رابطه زیر را داریم: تست اول) اگر شاخص بهای نان در سال 91 برابر […]

شاخص های آماری (شاخص بهای کالا و خدمات)

در این فیلم آموزشی با شاخص های آماری، شاخص بهای خدمات و کالا آشنا خواهید شد. پخش ویدئو شاخص بهای کالا و خدمات شاخص بهای کالا و خدمات: متوسط مبلغ پرداخت شده از سوی مصرف کنندگان برای مجموعه ای از تعداد زیادی کالا و خدمات( حدود 300 عدد)، در طول یک سال است. این شاخص […]