حد توابع چند ضابطه ای، رادیکالی و جز صحیح

در این فیلم آموزشی در مورد حدهای یک طرفه، محاسبه حد توابع چند ضابطه ای، جز صحیح و رادیکالی توضیح داده شده است. پخش ویدئو حد توابع چند ضابطه ای در برخی از موارد در محاسبات حدها نیاز است، حد چپ و راست را به صورت مجزا محاسبه کنیم. مهم ترین موارد که نیاز به […]

قضیه های حد

در این فیلم آموزشی با قضایای حد و مواردی که محاسبات حدی را ساده می نماید، آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه های حد برای محاسبه حد توابع از روی ضابطه آن ها از قضایا و نکات زیر استفاده می کنیم. به منظور محاسبه ساده حد تابع می توان از قضایای حد کمک گرفت. نمونه تست […]

مقاومت‌های خاص؛ ترمیستور و مقاومت نوری (LDR)

ترمیستور

در این فیلم آموزشی با چند مقاومت خاص الکتریکی مانند ترمیستور و مقاومت‌ها نوری (LDR) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ترمیستور ترمیستور نوعی مقاومت است که تاثیر دما روی آن نسبت به سایر مقاومت‌ها متفاوت است. بر اثر افزایش دما اغلب مقاومت ترمیستور‌ها تغییر زیادی می‌کند. به همین علت از ترمیستورها به عنوان حسگر دما […]

رئوستا چیست؟

رئوستا یا مقاومت الکتریکی متغیر

در این فیلم آموزشی با رئوستا و کاربرد آن در کنترل جریان در مدارهای الکتریکی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو رئوستا رئوستا از نوع مقاومت‌های پیچه‌ای محسوب می‌شود که مقاومت متغیر دارد. منظور از مقاومت متغیر این است که مقدار مقاومت آن را می‎‌توان افزایش یا کاهش داد. رئوستا از سیمی با مقاومت ویژه بالا ساخته […]

حد یک تابع و محاسبه آن

در این فیلم آموزشی در مورد فرآیندهای حدی و محاسبه حد با توجه به نمودار توضیح داده شده است. پخش ویدئو حد یک تابع چیست؟ تعریف حد : حد تابع f(x) زمانی که x به سمت a میل می کند برابر با L است اگر و تنها اگر رابطه زیر برقرار باشد: حد تابع لزوما […]