ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6 منتشر شد.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3-3-6

با توجه به تاثیر قطعی 40 درصدی معدل در آزمون اختصاصی کنکور، ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی جدید و قدیم  مشخص شده است. با توجه به اینکه ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای نظام آموزشی 3-3-6 و نظام آموزشی سالی-واحدی/ترمی-واحدی با همدیگر متفاوت است، در این نوشتار به بررسی کامل ضرایب دروس سابقه تحصیلی 3-3-6 […]

واریانس و نحوه محاسبه آن

در این فیلم آموزشی با واریانس، مفهوم واریانس و نحوه محاسبه آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو واریانس چیست؟ واریانس یکی از فاکتورهای مهم جهت تشخیص پراکندگی در یک جمله است. هر چقدر واریانس بزرگتر باشد، یعنی داده ها از همدیگر پخش تر هستند و میانگین کاذب هست. هر چقدر واریانس کوچکتر باشد یعنی میانگین […]

منابع آزمون نمونه دولتی نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

منابع آزمون نمونه دولتی نهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

قبولی در آزمون نمونه دولتی مستلزم تلاش مضاعف برای موفقیت است. داوطلبان آزمون نمونه دولتی نهم 1403-1402 برای قبولی در این امتحان باید به منابع صحیحی دسترسی داشته باشند. داوطلبان آزمون نمونه دولتی براساس ضرایب هر درس و دروس امتحانی باید به مطالعه بهترین کتاب های تستی و آموزشی بپردازند. در این نوشتار همراه شما […]

دامنه تغییرات داده ها و چارک ها

در این فیلم آموزشی به موضوع دامنه تغییرات و چارک ها خواهیم پرداخت. پخش ویدئو دامنه تغییرات دامنه تغییرات ساده ترین شاخص پراکندگی است و اختلاف بزرگترین و کوچکترین داده را نشان می دهد. در واقع برای دامنه تغییرات رابطه زیر را داریم: در این بخش به بررسی ویژگی های دامنه تغییرات می پردازیم: 1- […]

شاخص های مرکزی، میانه و میانگین

در این فیلم آموزشی در مورد شاخص های مرکزی، میانگین، میانه و ویژگی های آن ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو شاخص های مرکزی (میانه) از مهم ترین شاخص های مرکزی به میانه و میانگین می توان اشاره کرد. میانه: پس از مرتب کردن داده ها، مقداری را که تعداد داده های بعد از […]

پیشامدهای مستقل و پیشامدهای ناسازگار

در این فیلم آموزشی با موضوع پیشامدهای مستقل و ناسازگار آشنا خواهید شد. پخش ویدئو پیشامدهای مستقل تعریف دو پیشامد مستقل: پیشامد A از پیشامد B مستقل است، هر گاه وقوع هر کدام بر وقوع دیگری تاثیر نگذارد. اگر دو پیشامد A و B مستقل از یکدیگر باشند، داریم: نتیجه: از تساوی های بالا نتیجه […]

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 علوم تجربی پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ریاضی 3 رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب ریاضی 3 رشته تجربی به آموزش مفاهیمی مانند تابع، حد و مشتق، هندسه و مثلثات و احتمال می پردازد. این دروس برای دانش آموزان رشته تجربی در نظر گرفته شده است. کتاب ریاضی […]

امتحان نهایی هندسه 3 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی هندسه 3 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی هندسه 3 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هندسه 3 رشته ریاضی به ماتریس ها، مقاطع مخروطی و بردارها می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. کتاب هندسه 3 پایه دوازدهم مکمل دو کتاب […]