آزمون های جمع بندی گزینه دو
روز مانده تا کنکور 1401
تاریخ تعیین شده بر اساس کنکور سال قبل در نظر گرفته شده است...

مزایای آزمون آزمایشی گزینه دو

 ازمون های جمع بندی گزینه دو برای داوطلبان مزایای بسیاری دارد که برخی از مهم ترین این مزایا عبارتند از:

  1. شناسایی و برطرف کردن نقاط ضعف پیش از کنکور
  2. شبیه سازی کنکور در سطوح مختلف
  3. آشنایی با سوالاتی مشابه با کنکور سراسری 
  4. بهبود عملکرد شخصی
  5. کاهش استرس و اضطراب پیش از جلسه کنکور
تاریخ آزمون نحوه برگزاری محدودۀ کلی
1401/01/19
 
آنلاین - آفلاین جمع بندی پایه های دهم و یازدهم
1401/02/02 آنلاین - آفلاین جمع بندی نیمسال اول پایه دوازدهم و جمع بندی پایه دهم
1401/02/16 آنلاین - آفلاین - حضوری جمع بندی نیمسال دوم پایۀ دوازدهم و جمع بندی پایۀ یازدهم
1401/02/30 آنلاین - آفلاین جمع بندی کل پایۀ دوازدهم
1401/03/20 آنلاین - آفلاین - حضوری جامع مطابق با آزمون سراسری 1401
1401/03/24 آنلاین - آفلاین
1401/03/27 آنلاین - آفلاین - حضوری
1401/03/31 آنلاین - آفلاین
1401/04/03 آنلاین - آفلاین - حضوری
آزمون جمع بندی

گزینه دو فقط آزمون نیست

به طور مثال : با خرید 9 آزمون شما 1800 امتیاز دریافت خواهید. با این امتیاز 3 ماه دسترسی بانک سوال را از مارکت می توانید تهیه نمایید 

کارنامه های هوشمند

پس از هر آزمون در سایت گزینه دو به شما 8 کارنامه هوشمند و به مدارس 7 گزارش ویژه برای تحلیل سریع، دقیق و جامع آزمون ارائه

کارنامه آزمون

مشاهده درصد، تراز و آمارهای فردی و مقایسه ای آزمونَ

کارنامه تخمین رتبه

دریافت تخمین رتبه در مقایسه با آخرین کنکور برگزار شده در تمام زیرگروه ها

کارنامه رشته های قبولی

انتخاب رشته مجازی بر اساس رشته و دانشگاه مورد نظر شما پس از هر آزمون

کارنامه تحلیل آزمون

تحلیل سریع آزمون بر اساس پاسخ های نادرست، نزده و درست شما

کارنامه تحلیل یادگیری

نمایش نقاط قوت و ضعف شما در هر درس در طول تمام آزمون ها

کارنامه مشاوره آموزشی

توصیف وضعیت درسی شما به زبان ساده

کارنامه روند تحصیلی

روند افت و پیشرفت شما در طول آزمون ها به تفکیک درس ها

کارنامه زیردرس ها

درصد و تراز آزمون به تفکیک کتاب های درسی