آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

اتحادهای مثلثاتی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع اتحادهای مثلثاتی و نکات آن پرداخته شده است. پخش ویدئو اتحادهای مثلثاتی چیست؟ اتحادهای کمکی مثلثاتی که در تست های کنکور سراسری نیز بسیار

ادامه مطلب »

دنباله هندسی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع دنباله هندسی، قدرنسبت و جمله عمومی دنباله هندسی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دنباله هندسی چیست؟ دنباله هندسی دنباله ای است که در آن

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید