آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

انتقال توابع چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع انتقال توابع و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انتقال توابع چیست؟ در این بخش با توجه به نمودار یک سری از توابع

ادامه مطلب »

تابع همانی چه تابعی است؟

در این فیلم آموزشی به موضوع انواع تابع شامل تابع همانی و نکات آن پرداخته شده است. پخش ویدئو تابع همانی چه نوع تابعی است؟ تابع همانی: اگر در تابع

ادامه مطلب »
مدار تک حلقه ای با چند باتری و چند مقاومت

مدار تک حلقه

در این فیلم آموزشی انواع مدار تک حلقه با مثال خواهید آموخت و نمونه سوال‌های تستی و تشریحی آن به شما توضیح داده می‌شود. پخش ویدئو مدار تک حلقه ساده

ادامه مطلب »
توان در مدارهای الکتریکی

توان در مدارهای الکتریکی

در این فیلم آموزشی توان در مدارهای الکتریکی را با مثال خواهید آموخت و نمونه سوال‌های تستی و تشریحی آن به شما توضیح داده می‌شود. پخش ویدئو توان در مدار الکتریکی

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید