آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

معادلات لگاریتمی و حل آن ها

در این فیلم آموزشی در مورد معادلات لگاریتمی و روش حل آن ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو معادلات لگاریتمی و روش حل آن ها معمولا معادلات لگاریتمی بدین

ادامه مطلب »

ویژگی ها و روابط لگاریتمی

در این فیلم آموزشی با بخش اول ویژگی های لگاریتم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ویژگی های تابع لگاریتم همان طور که می دانیم: logba=c ↔ a=bc . اکنون می

ادامه مطلب »

تابع لگاریتم و ویژگی های آن

در این فیلم آموزشی تابع لگاریتم و نمودار آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو تابع لگاریتم و ویژگی های آن تعریف تابع لگاریتم: وارون تابع نمایی f(x)=ax را تابع

ادامه مطلب »

معادلات نمایی و حل آن ها

در این فیلم آموزشی با انواع معادلات نمایی و نحوه حل آن ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادلات نمایی و روش حل آن ها معادله نمایی به معادله ای

ادامه مطلب »

توابع نمایی و ویژگی های آن

در این فیلم آموزشی تابع نمایی و ویژگی های آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو تابع نمایی و ویژگی های آن تعریف تابع نمایی: هر تابع با ضابطه f(x)=ax

ادامه مطلب »

اتحادهای مقدماتی مثلثاتی

در این فیلم آموزشی با اتحادهای مقدماتی مثلثاتی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اتحادهای مقدماتی مثلثاتی اتحادهای مقدماتی مثلثاتی از جمله اتحادهای مهمی هستند که در نمونه

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید