مجموعه سوالات امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم

امتحان نهایی فارسی مخصوص تمامی رشته ها می باشد. این امتحان به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره برگزار می شود. کتاب فارسی 3 در هشت فصل با عناوین ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان سامان یافته است. این درس برای دانش آموزان کلیه رشته های نظری تدریس می شود و امتحان نهایی آن به صورت هم زمان برای دانش آموزان تمامی رشته ها برگزار می گردد.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس فارسی در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس فارسی با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت دوازدهم با پاسخنامه

آرشیو سوالات امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس فارسی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی فارسی از خرداد 98 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب فارسی

کتاب فارسی دوازدهم 8 فصل و 18 درس دارد. هشت فصل کتاب فارسی 3 به ترتیب عبارتند از: ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان. دانش آموز در طی این فصول با 8 موضوع ادبیات آشنا خواهد شد. همچنین هر درس در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری بررسی می شود. قلمرو زبانی خود شامل دو سطح واژگانی و دستوری می باشد. در قلمرو ادبی شیوه نویسنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین بررسی می گردد. در قلمرو فکری متن از منظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقادات، گرایش ها و… بررسی خواهد شد.

بارم بندی امتحان نهایی فارسی

بارم بندی امتحان نهایی فارسی دوازدهم به دو شیوه انجام می شود. در تقسیم بندی اول براساس محتوای سوالات 7 نمره از قلمرو زبانی، 5 نمره قلمرو ادبی و 8 نمره از قلمرو ذهنی سوال مطرح می شود. در تقسیم بندی نوع دوم 8 نمره از بارم امتحان مربوط به مطالب نیم سال اول و 12 نمره مربوط به آموخته های نیم سال دوم می باشد. همچنین به این نکته توجه داشته باشید که تعداد سوالات امتحان نهایی فارسی بسیار بالاست و اغلب سوالات 1 نمره یا کمتر از آن را شامل می شود.

در امتحان نهایی فارسی دوازدهم، 8 نمره به دروس نیمسال اول و 12 نمره به دروس نیمسال دوم اختصاص داده شده است.

سوالات پرتکرار امتحان نهایی فارسی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس فارسی سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. در ادامه نمونه هایی از سوالات امتحان نهایی فارسی آورده شده است:

1- معنی هر یک از واژه های مشخّص شده را بنویسید. (1 نمره)

الف) دیدم توطئۀ ما دارد می ماسد.

پاسخ : به نتیجه می رسد، به ثمر می رسد. (0.25)

ب) که گفتی سمن داشت اندر کنار

پاسخ : نوعی درخت گل، یاسمن (0.25)

ج) جنگ بود این یا شکار آیا / میزبانی بود یا تزویر

پاسخ : دورویی، ریاکاری، نیرنگ (0.25)

د) پیشت آید هر زمانی صد تعب

پاسخ : رنج و سختی (0.25)

خرداد 1400

2- در ابیات زیر، برای هر یک از واژه های “الف” و “ب” یک معادل معنایی بیابید و بنویسید.(0.5 نمره)

سریر ملک، عطا دارد کردگار تو را               به جای خویش دهد هر چه کردگار دهد

عاشق آن باشد که چون آتش بود             گرم رو، سوزنده و سرکش بود

الف) مشتاق :

پاسخ : گرم رو ( عاشق نیز درست است) (0.25)

ب) اروند:

پاسخ : سریر (0.25)

دی 1400

3- دربارۀ “تلمیح” به کار رفته در بیت زیر، یک سطر توضیح دهید. (0.5 نمره)

“طاووس باغ قدسم، نی بوم این خرابه        آن جاست جلوه گاهم، این جا چه کار دارم؟ »

پاسخ : اشاره به این باور که طاووس پرنده ای بهشتی بوده است، اما به خاطر همدستی با ابلیس از بهشت رانده شده است. (0.5)

خرداد 1399

4- در بیت “گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه        گفت: در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست!” بر چه موضوعی تأکید شده است؟ (0.5 نمره)

پاسخ : عقل و خرد مهمتر از حفظ ظاهر و رعایت آن است. (0.5)

خرداد 1398

5- کاربرد معنایی فعل “نیست” در کدام مصراع، اسنادی و در کدام مصراع، غیر اسنادی است؟ (0.5 نمره)

الف) گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

پاسخ : اسنادی (0.25)

 

ب) گفت والی از کجا در خانه خمّار نیست؟!

پاسخ : غیر اسنادی در معنی وجود ندارد. (0.25)

خرداد 1400

6- نام پدید آورندۀ هر یک از آثار زیر را بنویسید. (0.75 نمره)

الف) کویر

پاسخ : علی شریعتی (0.25)

 

ب) دری به خانۀ خورشید

پاسخ : سلمان هراتی (0.25)

 

ج) منطق الطیر 

پاسخ : عطّار (0.25)

دی 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی فارسی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکات مهم درباره امتحان نهایی فارسی

بخش های روانخوانی، شعرخوانی و گنج حکمت با هدف تقویت مهارت خوانداری دانش آموزان در کتاب قرار گرفته است و در امتحانات نهایی غالبا از آن پرسشی مطرح نمی شود.

سوالات معنایی و دستوری در بافت متن مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

در املای کلمات تشدید اهمیتی نخواهد داشت. همچنین گسسته یا پیوسته نویسی واژه هایی که مانند (کتابخانه – کتاب خانه) ساخت ترکیبی دارند نیز اهمیتی ندارد.

در حفظ شعر جای خالی باید مربوط به یک مصراع یا بیت باشد و به صورت تک کلمه مورد پرسش قرار نمی گیرد.

وقت امتحان نهایی فارسی 90 دقیقه می باشد.

سوالات متداول

در امتحان نهایی فارسی بارم بندی به دو صورت است. در تقسیم بندی اول براساس محتوای سوالات 7 نمره از قلمرو زبانی، 5 نمره قلمرو ادبی و 8 نمره از قلمرو ذهنی سوال مطرح می شود. در تقسیم بندی نوع دوم 8 نمره از بارم امتحان مربوط به مطالب نوبت اول و 12 نمره مربوط به آموخته های نیم سال دوم می باشد.

مدت زمان امتحان نهایی 90 دقیقه و تعداد تقریبی سوالات 30 سوال می باشد. به عبارت دیگر دانش آموز در امتحان با تعداد زیادی سوال با بارم کم رو به رو می شود.

با توجه به نوع امتحان که سوالات زیادی دارد و بارم بندی کاملا تقسیم شده است، دانش آموزان باید تمامی مطالب کتاب را متمرکز مطالعه کنند. برای تمرین بیشتر و آشنایی با سوالات امتحان نیز می توانند نمونه سوالات امتحانی سالهای گذشته را مطالعه کنند.