ارزشیابی تشریحی

ویژه دانش آموزان نهم و دوازدهم

مهم ترین معیار سنجش آموخته‌های دانش آموزان در دوران مدرسه، امتحانات پایان سال تحصیلی می باشد. در این امتحانات ترکیبی از انواع سوال وجود دارد و دانش آموزان باید در پاسخ دهی به این سوالات مهارت داشته باشند. امتحانات پایان سال در پایه نهم به صورت هماهنگ استانی و در پایه دوازدهم به صورت هماهنگ کشوری  برگزار می شود که نشان دهنده اهمیت این امتحانات می باشد. همچنین با تغییرات جدید کنکور، اهمیت امتحانات نهایی پایه دوازدهم برای پذیرش داوطلبان در دانشگاه افزایش یافته است. امتحانات نهایی به صورت تشریحی برگزار می شود و نیاز است دانش آموزان برای آمادگی در این امتحانات، خود را با سوالات و آزمونی در همان مقیاس مورد سنجش قرار دهند.

ارزشیابی تشریحی محصول جدید گزینه دو در راستای آمادگی دانش آموزان برای شرکت در امتحانات نهایی می باشد. سوالات استاندارد، مکانیزه شدن فرآیند تصحیح، عدم دخالت سلیقه مصحح، ارائه کارنامه جامع به دانش آموز و مدارس، امکان مشاهده پاسخبرگ دانش آموز و … برخی از مهم ترین ویژگی های ارزشیابی تشریحی گزینه دو می باشد که آن را به ارزشیابی بی رقیب تبدیل کرده است. با توجه به اینکه در سال تحصیلی 1402-1401 امتحانات دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم به صورت نهایی برگزار می شود، ارزشیابی تشریحی گزینه دو برای دانش آموزان این پایه ها قابل دسترس می باشد.

ارزشیابی تشریحی گزینه دو

ارزشیابی تشریحی پایه نهم

پایه نهم به عنوان آخرین سال تحصیلی دوره اول متوسطه از اهمیت بالایی برخوردار است. دانش آموزان باید با توجه به علایق خود و عملکردی که در امتحانات نهایی این پایه دارند، رشته تحصیلی خود را انتخاب نمایند. امتحانات خردادماه پایه نهم به صورت نهایی (هماهنگ استانی) برگزار می شود و در طراحی سوالات آن مدارس نقشی ندارند. نتیجه این امتحانات بخش اصلی فرآیند هدایت تحصیلی را شامل می شود و دانش آموزان در صورت عدم کسب نمره کافی در این امتحانات ممکن است از تحصیل در رشته موردعلاقه خود محروم شوند.

گزینه دو به عنوان یک مرکز پیشرو در سنجش و ارزشیابی، جهت آمادگی بیشتر دانش آموزان برای شرکت در امتحانات نهایی پایه نهم، محصولی جدید (ارزشیابی تشریحی) به آنها ارائه می دهد. ارزشیابی تشریحی پایه نهم در دو درس ریاضی و علوم تجربی، در دو نوبت (نوبت اول در اسفند 1401 و نوبت دوم در اردیبهشت 1402) برگزار می‌شود. دانش آموزان می توانند با شرکت در این امتحانات و دریافت کارنامه ای جامع، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و پیش از امتحان نهایی آن را برطرف سازند.

ارزشیابی تشریحی نهم
ارزشیابی تشریحی
علوم
ریاضی
مجموع
تعداد
2
2
4
قیمت
132000
132000
264000

هزینه شرکت در هر مرحله ارزشیابی به ازای هر درس با توجه به فرآیند پیچیده که برای تصحیح برگه وجود دارد صرفا 66000 در نظر گرفته شده است. 

مرحله اول ارزشیابی تشریحی

شماره مرحله
درس
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
حضوری
محدوده آزمون
1
ریاضی
1401/12/15
1401/12/08
فصل 8 تا انتها
2
علوم تجربی
1401/12/13
1401/12/06
فصل 5 و 6

مرحله دوم ارزشیابی تشریحی

شماره مرحله
درس
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
حضوری
محدوده آزمون
1
ریاضی
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
2
علوم تجربی
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی

ارزشیابی تشریحی پایه دوازدهم

امتحانات نهایی پایه دوازدهم از دو منظر اهمیت دارد. نخست آنکه دانش آموزان برای پایان این مقطع و امکان حضور در دانشگاه باید این امتحانات را با موفقیت (کسب نمره قبولی) پشت سر بگذارند. از طرف دیگر نتایج این امتحانات تاثیر مستقیم در پذیرش دانشگاه دارد و صرفا نمره قبولی کافی نیست. به عبارت دیگر نمره این امتحانات بخشی از نمره نهایی کنکور را تشکیل می دهد و اگر دانش آموزان در این امتحانات نمره خوبی دریافت کنند شانس بیشتری برای پذیرش در رشته و دانشگاه مورد نظر خود خواهند داشت.

ارزشیابی تشریحی پایه دوازدهم در دو مرحله و در 8 تا 10 درس (با توجه به رشته) در زمستان 1401 و اردیبهشت 1402 با هدف آمادگی جهت شرکت در امتحانات نهایی برگزار می شود.

دورس ارزشیابی تشریحی رشته انسانی (10 درس): تاریخ 3،  جامعه شناسی 3، عربی زبان قرآن 3، جغرافیا 2، فلسفه 2، زبان خارجی 3، ریاضی و آمار 3، دین و زندگی 3، علوم و فنون ادبی 3 و فارسی 3.

دروس ارزشیابی تشریحی رشته ریاضی (9 درس): حسابان 2، زبان خارجی 3، شیمی 3، دین و زندگی 3، فیزیک 3، فارسی 3، هندسه 3، عربی زبان قرآن 3 و ریاضیات گسسته.

دروس ارزشیابی تشریحی رشته تجربی (8 درس): ریاضی 3، زبان خارجی 3، شیمی 3، دین و زندگی 3، زیست شناسی 3، فارسی 3، فیزیک 3، عربی زبان قرآن 3.

ارزشیابی تشریحی دوازدهم
تشریحی
دوازدهم تجربی
دوازدهم ریاضی
دوازدهم انسانی
تعداد
16
18
20
قیمت
1248000
1434000
1434000

هزینه محاسبه شده در جدول بالا برای خرید تمامی دروس هر دو مرحله ارزشیابی تشریحی می باشد.

مرحله اول ارزشیابی تشریحی

رشته ریاضی

شماره مرحله
درس
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
حضوری
محدوده آزمون
1
دین و زندگی 3
1401/10/05
1401/09/28
کل بخش 1
2
فارسی 3
1401/10/12
1401/10/05
از ستایش تا انتهای درس 9
3
زبان انگلیسی 3
1401/10/19
1401/10/12
درس 1 و 2 تا انتهای صفحه 59
4
عربی، زبان قرآن 3
1401/10/26
1401/10/19
درس 1 و 2
5
شیمی 3
1401/11/03
1401/10/26
فصل 1 و 2
6
ریاضیات گسسته
1401/11/10
1401/11/03
فصل 1 و درس یک فصل 2
7
فیزیک 3
1401/12/01
1401/11/24
فصل 3 و 4
8
حسابان 2
1401/12/08
1401/12/01
فصل 4
9
هندسه 3
1401/12/15
1401/12/08
فصل 2

رشته تجربی

شماره مرحله
درس
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
حضوری
محدوده آزمون
1
دین و زندگی 3
1401/10/05
1401/09/28
کل بخش 1
2
فارسی 3
1401/10/12
1401/10/05
از ستایش تا انتهای درس 9
3
زبان انگلیسی 3
1401/10/19
1401/10/12
درس 1 و 2 تا صفحه 59
4
عربی، زبان قرآن 3
1401/10/26
1401/10/19
درس 1 و 2
5
شیمی 3
1401/11/03
1401/10/26
فصل 1 و 2
6
زیست شناسی 3
1401/11/10
1401/11/03
فصل 1 تا انتها
7
فیزیک 3
1401/12/01
1401/11/24
فصل 3
8
ریاضی 3
1401/12/08
1401/12/01
فصل 4

رشته انسانی

شماره مرحله
درس
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
حضوری
محدوده آزمون
1
دین و زندگی 3
1401/10/05
1401/09/28
بخش 1 و بخش 2 تا انتهای درس 7
2
فارسی 3
1401/10/12
1401/10/05
از ستایش تا انتهای درس 9
3
زبان انگلیسی 3
1401/10/19
1401/10/12
درس 1 و 2 تا انتهای صفحه 59
4
عربی 3
1401/10/26
1401/10/19
درس 1 و 2
5
فلسفه 2
1401/11/03
1401/10/26
درس 1 تا انتها
6
تاریخ 3
1401/11/10
1401/11/03
درس 1 تا انتها
7
جغرافیا 3
1401/11/24
1401/11/17
فصل 2
8
جامعه شناسی 3
1401/12/01
1401/11/24
درس 3 تا انتها
9
ریاضی و آمار 3
1401/12/08
1401/12/01
فصل 2 و درس یک فصل 3
10
علوم و فنون ادبی 3
1401/12/15
1401/12/08
درس 5 تا 9

مرحله دو ارزشیابی تشریحی

رشته ریاضی

شماره مرحله
درس
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
حضوری
محدوده آزمون
1
دین و زندگی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
2
فارسی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
3
زبان انگلیسی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
4
عربی، زبان قرآن 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
5
شیمی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
6
ریاضیات گسسته
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
7
فیزیک 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
8
حسابان 2
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
9
هندسه 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی

تاریخ دقیق امتحانات اردیبهشت ماه (مرحله دوم) بر اساس برنامه امتحان نهایی مشخص و در اسفند ماه اعلام خواهد شد

رشته تجربی

شماره مرحله
درس
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
حضوری
محدوده آزمون
1
دین و زندگی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
2
فارسی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
3
زبان انگلیسی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
4
عربی، زبان قرآن 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
5
شیمی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
6
زیست شناسی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
7
فیزیک 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
8
ریاضی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی

تاریخ دقیق امتحانات اردیبهشت ماه (مرحله دوم) بر اساس برنامه امتحان نهایی مشخص و در اسفند ماه اعلام خواهد شد

رشته انسانی

شماره مرحله
درس
تاریخ برگزاری
مهلت ثبت نام
حضوری
محدوده آزمون
1
دین و زندگی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
2
فارسی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
3
زبان انگلیسی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
4
عربی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
5
فلسفه 2
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
6
تاریخ 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
7
جغرافیا 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
8
جامعه شناسی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
9
ریاضی و آمار 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی
10
علوم و فنون ادبی 3
اردیبهشت 1402
اردیبهشت 1402
مطابق امتحان نهایی

تاریخ دقیق امتحانات اردیبهشت ماه (مرحله دوم) بر اساس برنامه امتحان نهایی مشخص و در اسفند ماه اعلام خواهد شد

ثبت نام و برگزاری

در سال تحصیلی 1402-1401 در مجموع برای دانش آموزان پایه نهم 4 ارزشیابی تشریحی و برای دانش آموزان پایه دوازدهم 54 ارزشیابی تشریحی برگزار می گردد. نکات مهمی درباره شیوه برگزاری و ثبت نام این ارزشیابی وجود دارد که در ادامه مرور خواهیم کرد.

 • دانش آموزان و مدارس برای ثبت نام و شرکت در ارزشیابی تشریحی لازم است از طریق نمایندگی شهر خود اقدام نمایند.
 • ارزشیابی تشریحی به صورت حضوری در مدارس برگزار می شود. همچنین پرینت اولیه سوالات و اسکن پاسخبرگ دانش آموزان نیز به عهده مدارس می باشد.
 • دانش آموزان صرفا باید پاسخ های خود به هر سوال را در مکان مشخص شده در پاسخبرگ بنویسند.
 • معیارهای یکسان و استانداردی برای تصحیح هر سوال وجود دارد که تمامی مصححین براساس آن عمل می کنند و سلیقه مصحح در نمره دانش آموز تاثیری ندارد.
 • پاسخ دانش آموز به هر سوال حداقل توسط دو مصحح بررسی و تصحیح می شود تا امکان اشتباه به حداقل برسد.
 • پس از برگزاری هر ارزشیابی تشریحی، کارنامه و گزارش گروهی جامعی در اختیار دانش آموزان و مدارس قرار می گیرد.

پرسش و پاسخ

ارزشیابی تشریحی گزینه دو مشابه امتحان نهایی در سطح کشور برگزار می شود و سوالات آن استاندارد می باشد. معیارهای مشخصی برای تصحیح هر سوال وجود دارد و سلیقه مصحح در تعیین نمره نقشی ندارد. هر سوال حداقل توسط دو مصحح بررسی و تصحیح می گردد. کارنامه و گزارش گروهی جامعی بعد از هر آزمون ارائه می شود. ضمنا دانش آموزان به برگه سوال خود و نحوه تصحیح آن دسترسی خواهند داشت.

امتحانات پایه نهم و دوازدهم به صورت نهایی برگزار می شود. نمره امتحان نهایی نهم در فرم هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان تاثیر زیادی دارد. نمره امتحان نهایی دوازدهم نیز به طور قطعی در نمره کنکور و پذیرش در دانشگاه تاثیر دارد. به همین علت در حال حاضر ارزشیابی تشریحی در این دو پایه برگزار می‌شود.

 1. نمایش نمره دانش آموز به همراه تعداد سوالات درست ، غلط ، ناقص و نادرست
 2. امکان مشاهده میانگین نمره دانش آموزان در کشور
 3. ارائه کارنامه تحلیل آزمون
 4. امکان مشاهده دلیل کسر نمره بوسیله روبریک های تصحیح
 5. دسترسی به عکس دست خط دانش آموز
 6. ارائه متن سوال و پاسخ تشریحی

برای شرکت در ارزشیابی تشریحی باید به نمایندگی های گزینه دو تماس برقرار نمایید. فرآیند ثبت نام دانش آموز توسط نمایندگی انجام می‌شود و همچنین راهنمایی های لازم نیز در رابطه با ارزشیابی تشریحی به افراد ارائه خواهد شد.

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به موسسه گزینه دو می باشد.