مجموعه سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی دوازدهم رشته انسانی

امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 رشته انسانی جز امتحان های تخصصی این رشته است. کتاب علوم و فنون شامل 4 فصل و 12 درس است. در هر فصل نیز سه درس به صورت ترکیبی از مباحث علوم و فنون مطرح می شود. این مباحث عبارتند از : تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛ موسیقی شعر (عروض)؛ زیبایی شناسی شعر و نثر (آرایه های ادبی.) در امتحان نهایی علوم و فنون ادبی نیز از تمامی بخش های کتاب پرسش مطرح می شود.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 رشته علوم انسانی همراه پاسخنامه در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی، سوالات پرتکرار امتحان علوم و فنون و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی دوازدهم رشته علوم انسانی با پاسخنامه

آرشیو سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم علوم انسانی + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 رشته علوم انسانی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی علوم و فنون ادبی رشته انسانی شامل سه نوبت خرداد، شهریور و دی از سال 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بارم بندی امتحان نهایی علوم و فنون ادبی 3 انسانی

کتاب علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم از چهار فصل تشکیل شده است. محتوای هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی از علوم و فنون ادبی به شرح زیر است:
درس یکم: تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛
درس دوم: موسیقی شعر (عروض)؛
درس سوم: زیبایی شناسی شعر و نثر (آرایه های ادبی.)

هر فصل با درس تاریخ ادبیات یا سبک شناسی آغاز می شود. در درس های تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی، سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از قرن دوازدهم تا امروز تبیین می شود و در کنار ویژگی های تاریخی، به ویژگی های سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته می شود. به این ترتیب خواننده با ویژگی های زبانی، ادبی و فکری متون ادبی آشنا می شود. بدین ترتیب در هر فصل بعد از تاریخ ادبیات یا سبک شناسی، یک درس عروض آموزش داده می شود تا خواننده با یادگیری آن بتواند در برخورد با متون نظم وزن آن را تشخیص دهد. درس سوم هر فصل به زیبایی شناسی می پردازد. در زیبایی شناسی دانش آموز با سطحی دیگر از قلمرو ادبی؛ یعنی با بدیع معنوی (مراعات نظیر، تلمیح، تضمین و)… آشنا می شود و آموخته هایش را در متون ادبی به کار می بندد.

بارم بندی امتحان نهایی علوم و فنون ادبی

بارم بندی امتحان نهایی علوم و فنون ادبی بر مبنای مباحث کتاب صورت می پذیرد. بر این اساس از مباحث ” تاریخ ادبیات” و “سبک شناسی” 4 نمره، از بخش “موسیقی شعر” 6 نمره، از مبحث “زیبایی شناسی” 6 نمره و از “نقد و تحلیل نظم و نثر” 4 نمره سوال طراحی می شود.

با تمرین سوالات امتحانی سال های قبل علوم و فنون ادبی می توانید با نقاط ضعف خود آشنا شده و آنها را برطرف نمایید.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته انسانی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی علوم و فنون ادبی انسانی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس علوم و فنون ادبی در چند سال اخیر بیانگر این موضوع است که سوالات ترتیب و شباهت زیادی به یکدیگر دارند. برخی از سوالات و موضوعات طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه طراحان سوال بوده است. در این بخش به بررسی سوالات پرتکرار امتحان نهایی علوم و فنون ادبی خواهیم پرداخت.

1-  در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟ (0.5 نمره)

الف) اندیشۀ حاکم بر داستان‎‎ های دهۀ اول پس از پیروزی انقلاب، ابتدا سیاسی و در مرحلۀ بعد،…….. است.

پاسخ : اجتماعی (0.25)

ب) در شعر سنّتی دوره انقلاب اسلامی تقلید از سبک عراقی و ………………. و تمایل به آنها زیاد است.

پاسخ : خراسانی (0.25)

خرداد 1400

2- ثابت کنید در بیت زیر، آرایۀ “متناقض نما” به کار رفته است؟ (0.5 نمره)

« چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش     هیچ دانا زین معمّا در جهان آگاه نیست “

پاسخ : کلمات “ساده” و “بسیار نقش” به هم اضافه شده است. همراهی این دو واژه با هم و مفهوم آنها، متناقض نما است. شاعر، به شکل ادبی و هنرمندانه، دو واژه را که عقلا ارتباط بین آنها غیر ممکن است، به هم مربوط نموده است. (0.5) (بیان مفاهیم مشابه که مقصود را برساند مورد قبول است)

دی 1399

3- بیت زیر از عارف قزوینی بیانگر چه مضمونی از شعر این شاعر دوره بازگشت و بیداري است ؟ (0.5 نمره)

از خون جوانان وطن لاله دمیده / از ماتم سرو قدشان سرو خمیده؟

پاسخ : سوز و شور شاعر نسبت به وطن، و نشان دادن دردمندی و عشق او به میهن و جوانان

شهریور 1400

4- مشخّص کنید وزن کدام مصراع “همسان” و کدام “ناهمسان” است؟ (1 نمره)

الف) هرگز کسی به خوبی، چون یار ما نباشد 

پاسخ : وزن : “« مفعولُ فاعلاتن/مفعولُ فاعلاتن” (0.25) همسان دولختی است. (0.25)

ب)عاقبت گرگ زاده گرگ شود

پاسخ : وزن : “فاعلاتن مفاعلن فَعِلن” (0.25) ناهمسان است. (0.25)

خرداد 1399

5- براي بیت زیر از “سید اشرف الدین گیلانی” یک ویژگی زبانی بنویسید؟ (0.5 نمره)

« غلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم / خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلم”

پاسخ : سادگی و روانی

دی 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی علوم و فنون ادبی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکاتی درباره امتحان نهایی علوم و فنون ادبی

در امتحان نهایی آرایه ادبی سوالات هر بخش متناسب با بارم بندی که دارند تفکیک شده اند.

برای فهم بهتر مبحث موسیقی شعر نیاز است که تمرین زیادی داشته باشید. با توجه به 6 نمره ای که این بخش در امتحان دارد سعی کنید که مهارت خود در این زمینه را بالا ببرید.

در امتحان علوم و فنون حدود 25 سوال مطرح خواهد گردید و همین موضوع نشان دهنده تنوع بالای سوالات می باشد.

وقت امتحان نهایی علوم و فنون ادبی حدود 90 دقیقه می باشد.

توجه داشته باشید که برای آمادگی در امتحان نهایی علوم و فنون ادبی رشته علوم انسانی حتما نمونه سوالات سالهای گذشته را مرور کنید.

سوالات متداول

در امتحان نهایی علوم و فنون ادبی از مباحث ” تاریخ ادبیات” و “سبک شناسی” 4 نمره، از بخش “موسیقی شعر” 6 نمره، از مبحث “زیبایی شناسی” 6 نمره و از “نقد و تحلیل نظم و نثر” 4 نمره سوال طراحی می شود.

در امتحان نهایی این درس از دو بخش خودارزیابی و کارگاه تحلیلی فصل سوالی مطرح نمی شود.

مدت زمان امتحان نهایی حدود 90 دقیقه و حدود 20 تا 30 مطرح می شود.