امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک دی 1397 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک دی 1397 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی حسابان 2 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب حسابان 2 رشته ریاضی در 5 فصل به مباحثی مانند تابع، مثلثات، حد، مشتق و کاربردهای آن می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. کتاب حسابان […]