جملات شرطی

در این ویدئوی آموزشی به نکات و مطالبی پیرامون جملات شرطی از درس دوم عربی یازدهم خواهیم پرداخت. پخش ویدئو جملات شرطی در زبان عربی به کلماتی مانند «إذ: اگر، چنانچه»، «إن: اگر»، «مَن: هرکس» و «ما : هر آنچه، هر چه» ادوات شرط می گوییم. معمولاً ادوات شرط بر سر عبارتی می آیند که […]

اسم مکان

در این متن از دروس عربی پایه یازدهم به بررسی اسم های مکان پرداخته می شود. در ادامه وزن های اصلی ساخت آن و چگونگی جمع بستن اسم مکان معرفی خواهد شد. پخش ویدئو اسم مکان در زبان عربی به اسمی که بر محل انجام کار دلالت می کند، اسم مکان می گویند. اسم مکان […]

نقش کلمات خیر و شر (صفت و اسم تفضیل)

در این جلسه در ادامه عربی پایه یازدهم به نقش کلمات خیر و شرّ در جمله اشاره خواهیم کرد. پخش ویدئو خیر و شر به عنوان اسم تفضیل دو کلمه «خَیر» و «شرّ» با اینکه بر وزن «أفعل» نیستند، در صورتی که در جمله معنای «بهتر» یا «بهترین» و «بدتر» یا «بدترین» بدهند، اسم تفضیل […]

اسم تفضیل

در درس اول عربی پایه یازدهم به بررسی نکات و قواعدی پیرامون اسم تفضیل پرداخته می شود. نخست با تعریف اسم تفضیل آشنا خواهیم شد، سپس مثال‌های از کاربرد آن را در جملات مشاهده خواهیم کرد. پخش ویدئو اسم تفضیل اسم تفضیل اسمی است که مفهوم برتری صفتی را در کسی یا چیزی می رساند. […]