رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

معرفی کامل زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی رشته‌ای است که به مطالعه ساختارها و فرآیندهای شیمیایی پدیده‌های بیولوژیکی می‌پردازد که شامل واحدهای اساسی حیات، مولکول‌ها می‌شود. با توجه به اهمیت این رشته در این نوشتار با شما همراه هستیم تا به بررسی تاریخچه، دانشگاه ‌های برتر، نمونه کارنامه قبولی، […]

رشته شیمی کاربردی

معرفی کامل رشته شیمی کاربردی | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته شیمی کاربردی

معرفی رشته ساخت پروتزهای دندانی رشته شیمی کاربردی بسیار حائز اهمیت است زیرا غذایی که می خوریم، لوازم بهداشتی که استفاده کرده یا داروهایی که مصرف می کنیم، همه اینها تحت واکنش های شیمیایی ساخته شده اند. شیمی کاربردی به کار بردن تئوری ها و اصول شیمی برای اهداف عملی، درک خواص شیمیایی اساسی مواد […]

حل معادلات گویا با مخرج مشترک

در این فیلم آموزشی به موضوع معادلات گویا و حل آن ها با کمک مخرج مشترک می پردازیم. پخش ویدئو حل معادلات گویا با کمک مخرج مشترک معادلات گویا، معادلاتی هستند که در آن ها معمولا عبارات گویا با یکدیگر جمع و تفریق می شوند. در حل معادلات گویا غالبا از مخرج مشترک گیری استفاده […]

صفرهای تابع درجه دوم چیست؟

در این فیلم آموزشی در مورد موضوع صفر های تابع، صفرهای تابع درجه دوم و ریشه های تابع توضیح داده شده است. پخش ویدئو صفرهای تابع درجه دوم چیست؟ صفرهای تابع درجه 2: نقاط برخورد نمودار تابع مانند f با محور x ها را صفرهای تابع می نامیم که در واقع ریشه های معادل ه […]

ماکزیمم و مینیمم سهمی چیست؟

در این فیلم آموزشی، به موضوع سهمی، ماکزیمم و مینیمم سهمی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ماکزیمم و مینیمم سهمی سهمی: نمودار تابع y=ax2+bx+c یک سهمی است (a≠0) . نمودار تابع سهمی در صورتی که a >0 با شد، رو به بالاست و اگر a < 0 باشد، نمودار آن رو به پایین می باشد. مختصات […]