برنامه زمانی تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1403

زمان کنکور 1403

سازمان سنجش، زمان بندی آزمون‌های سراسری از جمله کنکور سراسری و آزمون های کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری را اعلام کرد.  زمان بندی تاریخ کنکور 1403 نسبت به سال 1402 نیز تغییراتی با خود به  همراه داشت. سال گذشته نوبت اول کنکور در دی 1401 برگزار گردید اما در سال 1403 نوبت اول کنکور اردیبهشت […]