کاهش تعداد سوالات و افزایش زمان پاسخگویی به سوالات دفترچه‌های اختصاصی در کنکور 1402

تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی کنکور 1402

سوالات کنکور 1402 در تمامی گروه های آزمایشی (ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی و هنر و زبان) تنها شامل دروس تخصصی است، بنابراین بدیهی است که مدت زمان پاسخگویی نسبت به کنکورهای سال های قبل کمتر می شود. تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی در گروه های آزمایشی مختلف، توسط سنجش اعلام شد. در این نوشتار […]

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم منتشر شد

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی

با توجه به اینکه سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم در کنکور از اهمیت زیادی برخوردار است و تاثیر قطعی 40 درصدی آن تصویب شده است، در نتیجه باید به نمرات سوابق تحصیلی توجه داشت. ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید و قدیم با هم متفاوت است. در این نوشتار سعی بر این داشتیم […]