نیروی محرکه الکتریکی

نیروی محرکه الکتریکی در مدار

در این فیلم آموزشی با نیروی محرکه الکتریکی و کاربرد آن آشنا خواهید شد. نیروی محرکه الکتریکی چیست؟ با عبور بارهای الکتریکی از یک مقاومت الکتریکی، جریان به وجود می‌آید. برای عبور بارهای الکتریکی لازم است بین دو سر مقاومت اختلاف پتانسیل (ولتاژ) وجود داشته باشد. وسیله‌هایی مانند باتری که در دو سر آن اختلاف پتانسیل وجود […]