امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی فیزیک خرداد 1402

امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هویت اجتماعی شامل 10 درس می باشد. در این کتاب زمینه آشنایی دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک با علوم انسانی و اجتماعی فراهم می شود. موضوع و مسئله اصلی […]

داده دور افتاده چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع داده دور افتاده و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو داده دور افتاده چیست؟ داده دور افتاده: مشاهده ای که تفاوت بسیار زیادی با سایر مشاهدات داشته باشد را گوییم. داده دور افتاده میانگین داده ها را تحت تاثیر قرار داده در حالی که تاثیر آن بر […]

مد ( نما) چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع شاخص های مرکزی (معیارهای گرایش به مرکز) شامل مد (نما) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مد چیست؟ یکی دیگر از انواع شاخص های مرکزی مد می باشد. مد: داده ای که بیشترین فراوانی را داشته باشد، مد یا نما نام دارد. مثال) در داده های 2، 3، 3، 4، […]

میانه چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع شاخص های مرکزی (معیارهای گرایش به مرکز) شامل میانه پرداخته شده است. پخش ویدئو میانه چیست؟ میانه: برای محاسبه میانه، داده ها را به صورت صعودی مرتب می کنیم آن گاه 1- اگر داده ها فرد باشد، داده وسط میانه خواهد بود. 2- اگر داده ها زوج باشد، میانگین […]

شاخص های مرکزی، میانگین و میانگین وزن دار چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع شاخص های مرکزی (معیارهای گرایش به مرکز) شامل میانگین و میانگین وزن دار آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معیارهای گرایش به مرکز ( میانگین و میانگین وزن دار) معیارهای گرایش به مرکز(شاخص های مرکزی) به انواع زیر تقسیم خواهند شد: 1- میانگین 2- میانه 3- مد ابتدا با توضیح […]

نمودار میله ای، مستطیلی و دایره ای چیست؟

در این فیلم آموزشی با انواع نمودارهای آماری شامل نمودار میله ای، نمودار بافت نگاشت (مستطیلی) و نمودار دایره ای آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انواع نمودارهای آماری انواع نمودارهای آماری به دسته های زیر تقسیم می شوند: 1- نمودار میله ای: در نمودار میله ای محور x ها نشان دهنده، داده ها هستند و […]

نمونه تست انواع فراوانی داده ها و جدول فراوانی

در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست هایی در مورد موضوع انواع فراوانی داده ها و جدول فراوانی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نمونه تست انواع فراوانی داده ها و جدول فراوانی به نمونه تست اول در مورد جدول فراوانی داده ها دقت کنید: تست اول) جدول فراوانی وزن 30 دانش آموز پایه یازدهم به […]

مغناطیس چیست؟ آشنایی با قطب‌های مغناطیسی

آهنربا با دو قطب مغناطیسی

در این فیلم آموزشی با مغناطیس آشنا خواهید شد. همچنین قطب‌های مغناطیسی و خواص آن با مثال به شما توضیح داده می‌شود. پخش ویدئو مغناطیس قدیمی‌ترین آثار مغناطیسی، قدمتی 2500 ساله دارند. نمونه‌های از آهنربا در این دوران در شهر مانیسا ترکیه کشف گردید. چینی‌های باستان نیز با خاصیت مغناطیس و کاربرد آهنربا آشنایی داشتند و از […]