تست‌های پایه‌های آوایی همسان با پاسخ تشریحی

پایه‌های آوایی همسان

در این فیلم آموزشب با موضوع پایه‌های آوایی همسان در درس پنجم علوم و فنون ادبی یازدهم نکات و تست های کنکور بیان می شود. در درس پنجم بحث همسان بودن آن را نسبت به سایر پایه های آوایی متفاوت می کند. پخش ویدئو پایه‌های آوایی همسان پایه‌های آوایی بیت‌ها، به شکلی هماهنگ در پی […]

تست‌های سبک عراقی با پاسخ تشریحی

مقایسه سبک عراقی و خراسانی

در این ویدئوی آموزشی به بررسی تست‌های سبک عراقی در درس چهارم علوم و فنون ادبی یازدهم خواهیم پرداخت. سبک عراقی در قرن هفتم، هشتم و نهم رواج داشت. شعر و نثر سبک عراقی با سبک خراسانی که پیش از این رواج داشت، تفاوت‌هایی دارد. پخش ویدئو بررسی شعر سبک عراقی شعر سبک عراقی را می‌توان […]

تست‌های تشبیه با پاسخ تشریحی

تشبیه

در این ویدئوی آموزشی به آرایه تشبیه در درس سوم علوم و فنون ادبی یازدهم که از مهم ترین آرایه‌های بیانی است، پرداخته می‌شود. هم چنین تست‌های مرتبط به آرایه تشبیه مانند انواع آن ، تعداد و… نیز بررسی می‌شود. پخش ویدئو تشبیه برای بیان یک معنا و مفهوم در ادبیات شیوه‌های مختلفی وجود دارد. […]

تست‌های پایه‌های آوایی با پاسخ تشریحی

در این فیلم با سوالات تستی پایه‌های آوایی آشنا خواهید دید. پخش ویدئو پایه‌های آوایی کلام ادبی و شعر به صورت آهنگین و موسیقایی است و پایه‌ها و پاره‌های آوایی موزون دارد؛ همسنگی این پایه‌ها در شعر، به‌گونه‌ای است که انسان، با شنیدن یا خواندن آنها احساس لذت می‌کند. به هنگام رویارویی با شعر، باید […]

تست‌های تاریخ ادبیات قرن 7، 8 و 9 با پاسخ تشریحی

در این فیلم با سوالات تستی تاریخ ادبیات قرن هفتم، هشتم و نهم آشنا خواهید دید. پخش ویدئو تاریخ ادبیات قرن هفتم سبک عراقی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 300 سال سبک غالب متون ادب فارسی بود. دلیل نامگذاری سبک این دوره به «عراقی» این است که بعد از مغول کانون‌های […]

مبدل‌ها

مبدل‌ها

در این فیلم با مبدل‌ها آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو مبدل‌ها یکی از مزیت‌های مهم توزیع توان الکتریکی ac بر dc آن است که افزایش و کاهش ولتاژ ac، بسیار آسانتر از dc است. برای انتقال توان الکتریکی در فاصله‌های دور، تا جایی که امکان دارد باید از […]

جریان متناوب

تولید جریان متناوب

در این فیلم با جریان متناوب آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو جریان متناوب در اواخر قرن نوزدهم، بحث‌های داغی بین توماس ادیسون و جورج وستینگهاوس درباره روش انتقال انرژی الکتریکی از محل تولید تا محل مصرف صورت گرفت. ادیسون موافق جریان مستقیم یا اصطلاحا dc بود، در حالی […]

ضریب القاوری

ضریب القاوری

در این فیلم با ضریب القاوری آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو ضریب القاوری ویژگیهای فیزیکی هر القاگر، توسط ضریب القاوری آن تعیین می‌شود. ضریب القاوری که با نماد L نمایش داده میشود به عواملی همچون تعداد دور، طول و سطح مقطع القاگر و جنس هسته‌ای که داخل […]

القاگرها

القاگرها

در این فیلم با القاگرها و ضریب خودالقاوری آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو القاگرها در فضای بین صفحه‌های یک خازن باردار، میدان الکتریکی ایجاد می‌شود و انرژی الکتریکی در این میدان ذخیره می‌شود. به همین ترتیب، میتوان از القاگر (سیم‌پیچ) برای تولید میدان مغناطیسی دلخواه و […]

تست الکترومغناطیس

الکترومغناطیس

در این فیلم با آموزش حل تست‌های الکترومغناطیس آشنا خواهید دید. پخش ویدئو قانون فارادی عامل اساسی و مشترک در ایجاد جریان القایی، تغییر شار مغناطیسی عبوری در پیچه است. شار مغناطیسی، کمیتی نردهای است و برای میدان مغناطیسی یکنواخت B که از پیچه‌ای با مساحت معین A می‌گذرد به صورت زیر تعریف می‌شود: θ زاویه […]