دیود چیست؟

دیود چیست

در این فیلم آموزشی با  دیود و کاربرد آن در یک سو کردن جریان در مدارهای الکتریکی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دیود دیود قطعه ای است که اگر آن را در مدار الکتریکی قرار دهیم مقاومت از یک سمت بسیار ناچیز می‌شود و جریان تنها از همان سمت عبور می‌کند. به همین علت به دیود […]

مقاومت‌های خاص؛ ترمیستور و مقاومت نوری (LDR)

ترمیستور

در این فیلم آموزشی با چند مقاومت خاص الکتریکی مانند ترمیستور و مقاومت‌ها نوری (LDR) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ترمیستور ترمیستور نوعی مقاومت است که تاثیر دما روی آن نسبت به سایر مقاومت‌ها متفاوت است. بر اثر افزایش دما اغلب مقاومت ترمیستور‌ها تغییر زیادی می‌کند. به همین علت از ترمیستورها به عنوان حسگر دما […]

رئوستا چیست؟

رئوستا یا مقاومت الکتریکی متغیر

در این فیلم آموزشی با رئوستا و کاربرد آن در کنترل جریان در مدارهای الکتریکی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو رئوستا رئوستا از نوع مقاومت‌های پیچه‌ای محسوب می‌شود که مقاومت متغیر دارد. منظور از مقاومت متغیر این است که مقدار مقاومت آن را می‎‌توان افزایش یا کاهش داد. رئوستا از سیمی با مقاومت ویژه بالا ساخته […]

کد گذاری رنگی مقاومت‌های ترکیبی (کربنی)

کد گذاری رنگی مقاومت های ترکیبی

در این فیلم آموزشی با روش کد گذاری رنگی مقاومت های ترکیبی (کربنی) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کد گذاری رنگی در مقاومت کربنی مقاومت‌های ترکیبی که با توجه به جنس آن که اغلب از کربن ساخته می شود به آن مقاومت کربنی می‌گویند، در اندازه‌های مشخصی تولید می‌شوند. مقدار این نوع مقاومت یا روی آن […]

اثر دما بر مقاومت ویژه اجسام

اثر دما بر مقاومت الکتریکی با ترمومتر

در این فیلم آموزشی با اثر دما بر مقاومت ویژه اجسام آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اثر دما بر مقاومت ویژه اجسام رسانا وقتی دمای یک رسانای فلزی را افزایش دهیم، مقاومت ویژه آن نیز افزایش می‌یابد. علت این پدیده بیشتر شدن جنبش ذرات و افزایش برخوردهای مزاحم است که منجر به افزایش مقاومت می‌گردد. […]

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

در این فیلم آموزشی با مقاومت ویژه و عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی مقاومت الکتریکی یک جسم در دمای ثابت به طول، مساحت مقطع، و جنس آن بستگی دارد. در شکل زیر از سیمی به طول L و مقطع یکنواخت A، تحت اختلاف پتانسیل V، […]

قانون اهم و مقاومت الکتریکی

نمودار جریان و اختلاف پتانسیل برای رسانای اهمی

در این فیلم آموزشی با مقاومت الکتریکی و قانون اهم آشنا خواهید شد. همچنین ارتباط بین اختلاف پتانسیل الکتریکی و شدت جریان در وسیله های اهمی به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو مقاومت الکتریکی وقتی در یک مدار الکتریکی کلید را وصل می کنیم، در دو سر سیم اختلاف پتانسیل ایجاد می‌شود که […]

جریان الکتریکی

جریان الکتریکی

در این فیلم آموزشی با جریان الکتریکی آشنا خواهید شد و موارد مرتبط با آن نیز به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو جریان الکتریکی جریان الکتریکی بر اثر شارش بارهای متحرک به وجود می آید اما همه بارهای متحرک جریان ایجاد نمی کنند. برای داشتن جریان الکتریکی باید یک شارش خالص بار از یک سطح […]

خازن

در این فیلم آموزشی با خازن و روش باردار کردن آن آشنا خواهید شد. همچنین موضوعاتی مانند ظرفیت خازن و خازن با دی الکتریک نیز به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو خازن چیست؟ خازن وسیله‌ای الکتریکی است که می‌ تواند بار و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. به عنوان مثالی از […]

رسانای خنثی در میدان الکتریکی

در این فیلم آموزشی با وضعیت رسانای خنثی در میدان الکتریکی آشنا می شوید. پخش ویدئو وضغیت رسانای خنثی در میدان الکتریکی وقتی یک رسانای خنثی را در یک میدان الکتریکی خارجی قرار می‌دهیم، در مدت زمان کوتاهی الکترون‌های آزاد تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی، طوری روی سطح خارجی توزیع می‌شوند (القا میشوند) که میدان الکتریکی ناشی […]