آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه‌های برتر سراسری ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه‌های برتر سراسری ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه‌های برتر سراسری ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
فهرست مطالب

رشته حقوق یکی از رشته‌های پرطرفدار دانشگاهی در گروه آزمایشی انسانی است. بسیاری از رتبه برترهای کنکور انسانی برای ادامه تحصیل این رشته را انتخاب می‌کنند. شما با مشاهده کارنامه آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه‌های برتر می‌توانید یک دید واقع‌بینانه نسبت به انتخاب رشته کنکور داشته باشید. در این نوشتار کارنامه آخرین رتبه قبولی و رتبه‌های لازم برای قبولی در دانشگاه‌های برتر را ارائه کرده‌ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه‌های برتر سراسری ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه تهران 1402

داوطلبان رشته حقوق بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور انسانی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کنکور را به‌خوبی پشت سر بگذرانند و انتخاب رشته عالی داشته باشند. آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه تهران 1402 در ادامه ذکر شده است.

رتبه‌های قبولی حقوق دانشگاه تهران – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳)
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6 5 منطقه 1 پسر مشهد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
19 13 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
20 14 منطقه 1 دختر تبریز حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
26 17 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
40 23 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
44 25 منطقه 1 دختر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
71 41 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
77 45 منطقه 1 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
78 46 منطقه 1 دختر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
92 56 منطقه 1 پسر مشهد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
1 1 منطقه 2 پسر كرمانشاه حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
12 3 منطقه 2 پسر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
14 5 منطقه 2 پسر بهبهان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
22 6 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
25 7 منطقه 2 پسر دماوند حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
36 13 منطقه 2 پسر كاشان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
45 16 منطقه 2 دختر زرین‌شهر حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
53 19 منطقه 2 دختر بابل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
54 20 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
76 26 منطقه 2 پسر اراك حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
88 29 منطقه 2 دختر شهریار حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
90 30 منطقه 2 پسر لامرد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
106 32 منطقه 2 دختر تهران حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
108 33 منطقه 2 پسر كرج حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
124 39 منطقه 2 پسر گرگان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
129 42 منطقه 2 دختر آمل حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
142 47 منطقه 2 پسر اراك حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
150 49 منطقه 2 دختر یزد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
165 58 منطقه 2 پسر یزد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
167 60 منطقه 2 دختر كاشان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
198 73 منطقه 2 پسر زنجان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
240 85 منطقه 2 دختر شاهرود حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
288 103 منطقه 2 پسر ابهر حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
415 152 منطقه 2 پسر ابهر حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
18 1 منطقه 3 پسر شیروان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
62 6 منطقه 3 پسر اسكو حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
93 7 منطقه 3 پسر تنكابن حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
131 15 منطقه 3 پسر خدابنده حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
589 112 منطقه 3 دختر خدابنده حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
628 123 منطقه 3 پسر سمنان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
717 148 منطقه 3 پسر رباط‌کریم حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
943 213 منطقه 3 پسر خرم‌دره حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
951 217 منطقه 3 دختر نظرآباد حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
1140 291 منطقه 3 پسر شهریار حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
1181 301 منطقه 3 پسر تاكستان حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

کارنامه آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 1

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 1
ادبیات فارسی 70 60 70 - -
عربی 70 80 80 - -
معارف 60 70 90 - -
زبان 50 30 70 - -
ریاضی 70 80 60 58 45
اقتصاد 100 90 80 90 92
ادبیات تخصصی 80 90 90 85 76
عربی تخصصی 90 90 80 82 100
تاریخ و جغرافیا 50 60 70 33 45
علوم اجتماعی 70 70 100 100 95
فلسفه و منطق 50 40 40 62 38
روان‌شناسی 90 90 80 100 80
رتبه در منطقه 1 67 59 51 46 54
رتبه کشوری 139 115 93 78 89
شهر محل سکونت تهران تهران شیراز تهران تهران

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 2

در قبولی داوطلبان در رشته حقوق دوره روزانه دانشگاه‌های سراسری، رتبه داوطلب در سهمیه مهم است، به همین دلیل در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ را در سهمیه منطقه دو ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3
ادبیات فارسی 60 60 - - -
عربی 100 70 - - -
معارف 70 80 - - -
زبان 40 40 - - -
ریاضی 80 50 60 60 27
اقتصاد 90 90 51 53 44
ادبیات تخصصی 90 80 96 78 76
عربی تخصصی 100 100 88 95 82
تاریخ و جغرافیا 30 90 0 13 27
علوم اجتماعی 70 90 100 67 68
فلسفه و منطق 60 50 65 25 52
روان‌شناسی 60 90 77 70 62
رتبه در منطقه 3 7 6 19 112 174
رتبه کشوری 96 84 154 589 804
شهر محل سکونت رباط‌کریم سمنان تهران تهران تهران

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه تهران در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه تهران در منطقه 3
ادبیات فارسی 60 60 - - -
عربی 100 70 - - -
معارف 70 80 - - -
زبان 40 40 - - -
ریاضی 80 50 60 60 27
اقتصاد 90 90 51 53 44
ادبیات تخصصی 90 80 96 78 76
عربی تخصصی 100 100 88 95 82
تاریخ و جغرافیا 30 90 0 13 27
علوم اجتماعی 70 90 100 67 68
فلسفه و منطق 60 50 65 25 52
روان‌شناسی 60 90 77 70 62
رتبه در منطقه 3 7 6 19 112 174
رتبه کشوری 96 84 154 589 804
شهر محل سکونت رباط‌کریم سمنان تهران تهران تهران

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 1402

داوطلبان رشته حقوق بایستی از حداقل و حداکثر قبولی کنکور انسانی اطلاع داشته باشند تا با نهایت تلاش و کوشش، کنکور را به‌خوبی پشت سر بگذرانند و انتخاب رشته عالی داشته باشند. آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 1402 در ادامه ذکر شده است.

رتبه‌های قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳)
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
289 142 منطقه 1 پسر تبريز حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | روزانه
363 128 منطقه 2 دختر آمل حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | روزانه
375 131 منطقه 2 دختر نيشابور حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
383 136 منطقه 2 پسر رشت حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
386 138 منطقه 2 دختر بابل حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
614 230 منطقه 2 دختر قزوين حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
677 254 منطقه 2 پسر قزوين حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
697 261 منطقه 2 پسر زنجان حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
404 72 منطقه 3 پسر نيشابور حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1845 522 منطقه 3 پسر تاكستان حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
2113 620 منطقه 3 پسر شهريار حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 1

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه علامه طباطبایی در سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1
ریاضی 43 68 58 55
اقتصاد 92 90 72 80
ادبیات تخصصی 81 57 83 71
عربی تخصصی 93 90 77 80
تاریخ و جغرافیا 77 45 51 35
علوم اجتماعی 63 88 100 82
فلسفه و منطق 53 55 52 50
روان‌شناسی 87 80 63 95
شهر تهران تهران تهران تهران
رتبه در منطقه 1 80 117 123 130
رتبه کشوری 144 225 245 264

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 2

توجه داشته باشید که برای اطلاع از سهمیه نهایی خود می توانید به کارنامه اولیه کنکور سراسری مراجعه نمایید. افرادی که دارای سهمیه منطقه دو هستند، با مطالعه جدول قرار داده شده در این بخش می توانند از رتبه قبولی مهندسی عمران​​​ روزانه دانشگاه صنعتی شریف سال گذشته مطلع شوند.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 2
ادبیات 59 63 50 -
عربی 84 75 60 -
معارف 82 52 79 -
زبان 31 84 31 -
ریاضی 57 50 5 53
اقتصاد 92 92 85 77
ادبیات تخصصی 65 77 73 69
عربی تخصصی 75 82 70 83
تاریخ و جغرافیا 63 35 53 45
علوم اجتماعی 72 65 82 67
فلسفه و منطق 38 44 44 40
روان‌شناسی 95 84 79 68
شهر ارومیه بابل قم تهران
رتبه در منطقه 2 56 81 235 252
رتبه کشوری 195 261 661 675

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1
ریاضی 43 68 58 55
اقتصاد 92 90 72 80
ادبیات تخصصی 81 57 83 71
عربی تخصصی 93 90 77 80
تاریخ و جغرافیا 77 45 51 35
علوم اجتماعی 63 88 100 82
فلسفه و منطق 53 55 52 50
روان‌شناسی 87 80 63 95
شهر تهران تهران تهران تهران
رتبه در منطقه 1 80 117 123 130
رتبه کشوری 144 225 245 264

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1402

دانشگاه شهید بهشتی از دیگر رشته های برتر در رشته حقوق است که داوطلبین زیادی برای قبولی در این دانشگاه با همدیگر رقابت می‌کنند. آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1401 در ادامه ذکر شده است.

رتبه‌های قبولی حقوق دانشگاه شهید بهشتی – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳)
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت نیمسال قبولی رشته قبولی
۲ ۲ ۱-اصفهان دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
۹۷ ۵۹ ۱-مشهد دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
۱۰۳ ۶۴ ۱-تهران پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
۱۱۸ ۶۸ ۱-مشهد پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
۱۶۰ ۹۴ ۱-تهران پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
۲ ۲ ۱-اصفهان دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
۹۷ ۵۹ ۱-مشهد دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
۱۰۳ ۶۴ ۱-تهران پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
167 98 1-شاهین‌شهر دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
189 106 1-مشهد پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
200 111 1-تهران پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
211 120 1-تهران پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
251 139 1-تبریز پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
276 155 1-تهران دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
56 15 2-یزد پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
125 40 2-بابل پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
163 50 2-یزد دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
184 57 2-رشت پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
56 15 2-یزد پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
125 40 2-بابل پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
270 88 2-تربت‌حیدریه دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
400 140 2-دامغان پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
513 182 2-دامغان پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
184 57 2-رشت پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
385 131 2-شاهرود دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
433 152 2-ملارد دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
241 79 2-همدان دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
300 99 2-کرج پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
378 129 2-کرج پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
56 15 2-یزد پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
163 50 2-یزد دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
617 85 3-تاکستان پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
164 18 3-شهربابک دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
510 69 3-هشتگرد پسر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
645 90 3-پاکدشت دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
945 140 3-پاکدشت دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران
136 15 3-کامیاران دختر روزانه دانشگاه شهید بهشتی -تهران

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه شهید بهشتی در سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران روزانه دانشگاه امیرکبیر در منطقه 1
ادبیات فارسی 70 50 70 50 80
عربی 60 70 80 80 60
معارف 50 70 70 60 60
زبان انگلیسی 50 90 50 80 90
ریاضی 60 50 50 50 50
فیزیک 50 40 40 50 40
شیمی 40 50 40 50 50
رتبه در منطقه 1 1115 1060 1050 995 885
رتبه کشوری 1966 1878 1861 1773 1569
شهر محل سکونت تهران شیراز شیراز تهران تهران

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 2

در قبولی داوطلبان در رشته حقوق دوره روزانه دانشگاه‌های سراسری، رتبه داوطلب در سهمیه مهم است، به همین دلیل در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ را در سهمیه منطقه دو ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 1
ریاضی 43 68 58 55
اقتصاد 92 90 72 80
ادبیات تخصصی 81 57 83 71
عربی تخصصی 93 90 77 80
تاریخ و جغرافیا 77 45 51 35
علوم اجتماعی 63 88 100 82
فلسفه و منطق 53 55 52 50
روان‌شناسی 87 80 63 95
شهر تهران تهران تهران تهران
رتبه در منطقه 1 80 117 123 130
رتبه کشوری 144 225 245 264

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه 3
ادبیات 82 50 47
عربی 92 92 74
معارف 80 78 42
زبان 42 0 32
ریاضی 84 0 0
اقتصاد 83 38 72
ادبیات تخصصی 85 60 78
عربی تخصصی 70 84 75
تاریخ و جغرافیا 58 37 42
علوم اجتماعی 77 89 57
فلسفه و منطق 34 26 34
روان‌شناسی 80 84 57
شهر اسفراین نظرآباد هشتگرد
رتبه در منطقه 3 12 194 213
رتبه کشوری 129 1388 1467

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه اصفهان 1402

در جدول زیر رتبه و حداقل درصد دروس رشته حقوق​​ دولتی دانشگاه اصفهان در کنکور ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ را در هر سه منطقه ذکر کرده‌ایم تا متقاضیانی که به دنبال قبولی در رشته حقوق​ این دانشگاه هستند بتوانند با آگاهی بیشتری انتخاب رشته کنکور 1402 خود را انجام دهند.

رتبه‌های قبولی حقوق دانشگاه شیراز – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳)
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
119 68 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
407 187 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
686 288 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1606 573 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2229 738 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2280 750 منطقه 1 پسر مشهد حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2706 854 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
446 162 منطقه 2 دختر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
503 188 منطقه 2 پسر بندرعباس حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
600 225 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1170 437 منطقه 2 پسر نور حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1190 443 منطقه 2 دختر آباده حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1349 510 منطقه 2 پسر كرمانشاه حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1536 574 منطقه 2 پسر دليجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1552 578 منطقه 2 پسر بهمئي حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1682 620 منطقه 2 دختر نور حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1714 630 منطقه 2 پسر بابل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1814 664 منطقه 2 پسر لاهيجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2010 739 منطقه 2 پسر لامرد حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2014 740 منطقه 2 پسر اردكان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2229 825 منطقه 2 پسر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2321 853 منطقه 2 دختر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2384 871 منطقه 2 دختر اراك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2578 930 منطقه 2 دختر كرج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2578 930 منطقه 2 دختر ساري حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2674 961 منطقه 2 پسر بندرعباس حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
9560 3255 منطقه 2 دختر رودسر حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
348 63 منطقه 3 دختر جهرم حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
357 66 منطقه 3 دختر جيرفت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
580 107 منطقه 3 دختر قلعه گنج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
610 120 منطقه 3 دختر دهدشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
852 185 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
915 205 منطقه 3 دختر شهربابك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
964 223 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
975 227 منطقه 3 پسر كهنوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1260 326 منطقه 3 دختر بوكان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1312 336 منطقه 3 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1465 391 منطقه 3 پسر دهدشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1547 415 منطقه 3 دختر خرامه حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1633 450 منطقه 3 پسر ياسوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1782 500 منطقه 3 پسر قير و كارزين حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1949 562 منطقه 3 پسر ارسنجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2119 623 منطقه 3 پسر قلعه گنج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2262 684 منطقه 3 دختر آمل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
4517 1660 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
4865 1825 منطقه 3 پسر بستك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5221 1988 منطقه 3 دختر ياسوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5244 1995 منطقه 3 پسر زرقان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5366 2047 منطقه 3 پسر جم حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 1

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه اصفهان در سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 1
ادبیات 76 52 - -
عربی 71 67 - -
معارف 72 62 - -
زبان 23 43 - -
ریاضی 20 24 57 48
اقتصاد 80 60 72 39
ادبیات تخصصی 73 86 76 45
عربی تخصصی 60 52 57 80
تاریخ و جغرافیا 57 26 42 21
علوم اجتماعی 75 55 82 60
فلسفه و منطق 54 44 53 58
روان‌شناسی 85 85 83 60
شهر اصفهان اصفهان اصفهان اصفهان
رتبه در منطقه 1 207 354 267 546
رتبه کشوری 405 732 622 1520

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 2

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 2 دو ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 2
ادبیات 56 74 62
عربی 76 68 75
معارف 66 48 70
زبان 15 0 8
ریاضی 55 50 0
اقتصاد 94 74 85
ادبیات تخصصی 76 83 55
عربی تخصصی 74 54 75
تاریخ و جغرافیا 55 70 85
علوم اجتماعی 84 60 82
فلسفه و منطق 58 43 47
روان‌شناسی 79 74 90
شهر بروجرد یزد زرین‌شهر
رتبه در منطقه 2 67 220 247
رتبه کشوری 225 629 688

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه اصفهان در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه اصفهان در منطقه 3
ادبیات 58 51 43
عربی 74 48 39
معارف 55 55 43
زبان 39 6 10
ریاضی 24 47 4
اقتصاد 72 92 76
ادبیات تخصصی 74 17 49
عربی تخصصی 72 29 42
تاریخ و جغرافیا 48 69 15
علوم اجتماعی 62 57 25
فلسفه و منطق 34 42 44
روان‌شناسی 72 60 89
شهر بافت مهریز مهریز
رتبه در منطقه 3 81 190 514
رتبه کشوری 722 1379 2829

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان 1402

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می‌کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه بوعلی سینا همدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه‌های قبولی حقوق دانشگاه شیراز – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳)
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
119 68 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
407 187 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
686 288 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1606 573 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2229 738 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2280 750 منطقه 1 پسر مشهد حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2706 854 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
446 162 منطقه 2 دختر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
503 188 منطقه 2 پسر بندرعباس حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
600 225 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1170 437 منطقه 2 پسر نور حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1190 443 منطقه 2 دختر آباده حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1349 510 منطقه 2 پسر كرمانشاه حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1536 574 منطقه 2 پسر دليجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1552 578 منطقه 2 پسر بهمئي حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1682 620 منطقه 2 دختر نور حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1714 630 منطقه 2 پسر بابل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1814 664 منطقه 2 پسر لاهيجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2010 739 منطقه 2 پسر لامرد حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2014 740 منطقه 2 پسر اردكان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2229 825 منطقه 2 پسر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2321 853 منطقه 2 دختر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2384 871 منطقه 2 دختر اراك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2578 930 منطقه 2 دختر كرج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2578 930 منطقه 2 دختر ساري حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2674 961 منطقه 2 پسر بندرعباس حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
9560 3255 منطقه 2 دختر رودسر حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
348 63 منطقه 3 دختر جهرم حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
357 66 منطقه 3 دختر جيرفت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
580 107 منطقه 3 دختر قلعه گنج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
610 120 منطقه 3 دختر دهدشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
852 185 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
915 205 منطقه 3 دختر شهربابك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
964 223 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
975 227 منطقه 3 پسر كهنوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1260 326 منطقه 3 دختر بوكان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1312 336 منطقه 3 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1465 391 منطقه 3 پسر دهدشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1547 415 منطقه 3 دختر خرامه حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1633 450 منطقه 3 پسر ياسوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1782 500 منطقه 3 پسر قير و كارزين حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1949 562 منطقه 3 پسر ارسنجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2119 623 منطقه 3 پسر قلعه گنج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2262 684 منطقه 3 دختر آمل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
4517 1660 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
4865 1825 منطقه 3 پسر بستك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5221 1988 منطقه 3 دختر ياسوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5244 1995 منطقه 3 پسر زرقان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5366 2047 منطقه 3 پسر جم حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان در منطقه 1

رتبه قبولی حقوق کنکور 1400 در دانشگاه بوعلی سینا همدان در سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان در منطقه 2
ادبیات -
عربی -
معارف -
زبان -
ریاضی 10
اقتصاد 50
ادبیات تخصصی 30
عربی تخصصی 30
تاریخ و جغرافیا 10
علوم اجتماعی 70
فلسفه و منطق 20
روان‌شناسی 70
شهر -
رتبه در منطقه 2 2576
رتبه کشوری 7466

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان در منطقه 2

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان در منطقه 2 دو ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان در منطقه 2
ادبیات -
عربی -
معارف -
زبان -
ریاضی 10
اقتصاد 50
ادبیات تخصصی 30
عربی تخصصی 30
تاریخ و جغرافیا 10
علوم اجتماعی 70
فلسفه و منطق 20
روان‌شناسی 70
شهر -
رتبه در منطقه 2 2576
رتبه کشوری 7466

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان در منطقه 3
ادبیات -
عربی -
معارف -
زبان -
ریاضی 10
اقتصاد 50
ادبیات تخصصی 40
عربی تخصصی 50
تاریخ و جغرافیا 20
علوم اجتماعی 50
فلسفه و منطق 40
روان‌شناسی 40
شهر -
رتبه در منطقه 3 4685
رتبه کشوری 10649

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه شیراز 1402

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه شیراز را مشاهده می‌کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه‌های قبولی حقوق دانشگاه شیراز – روزانه (منطقه ۱ و ۲ و ۳)
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
119 68 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
407 187 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
686 288 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1606 573 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2229 738 منطقه 1 پسر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2280 750 منطقه 1 پسر مشهد حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2706 854 منطقه 1 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
446 162 منطقه 2 دختر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
503 188 منطقه 2 پسر بندرعباس حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
600 225 منطقه 2 پسر آمل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1170 437 منطقه 2 پسر نور حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1190 443 منطقه 2 دختر آباده حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1349 510 منطقه 2 پسر كرمانشاه حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1536 574 منطقه 2 پسر دليجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1552 578 منطقه 2 پسر بهمئي حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1682 620 منطقه 2 دختر نور حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1714 630 منطقه 2 پسر بابل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1814 664 منطقه 2 پسر لاهيجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2010 739 منطقه 2 پسر لامرد حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2014 740 منطقه 2 پسر اردكان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2229 825 منطقه 2 پسر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2321 853 منطقه 2 دختر كرمان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2384 871 منطقه 2 دختر اراك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2578 930 منطقه 2 دختر كرج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2578 930 منطقه 2 دختر ساري حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2674 961 منطقه 2 پسر بندرعباس حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
9560 3255 منطقه 2 دختر رودسر حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
348 63 منطقه 3 دختر جهرم حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
357 66 منطقه 3 دختر جيرفت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
580 107 منطقه 3 دختر قلعه گنج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
610 120 منطقه 3 دختر دهدشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
852 185 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
915 205 منطقه 3 دختر شهربابك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
964 223 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
975 227 منطقه 3 پسر كهنوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1260 326 منطقه 3 دختر بوكان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1312 336 منطقه 3 دختر شيراز حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1465 391 منطقه 3 پسر دهدشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1547 415 منطقه 3 دختر خرامه حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1633 450 منطقه 3 پسر ياسوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1782 500 منطقه 3 پسر قير و كارزين حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
1949 562 منطقه 3 پسر ارسنجان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2119 623 منطقه 3 پسر قلعه گنج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
2262 684 منطقه 3 دختر آمل حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
4517 1660 منطقه 3 دختر مرودشت حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
4865 1825 منطقه 3 پسر بستك حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5221 1988 منطقه 3 دختر ياسوج حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5244 1995 منطقه 3 پسر زرقان حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
5366 2047 منطقه 3 پسر جم حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 1

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه شیراز در سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 1
ادبیات 76 52 - -
عربی 71 67 - -
معارف 72 62 - -
زبان 23 43 - -
ریاضی 20 24 57 48
اقتصاد 80 60 72 39
ادبیات تخصصی 73 86 76 45
عربی تخصصی 60 52 57 80
تاریخ و جغرافیا 57 26 42 21
علوم اجتماعی 75 55 82 60
فلسفه و منطق 54 44 53 58
روان‌شناسی 85 85 83 60
شهر اصفهان اصفهان اصفهان اصفهان
رتبه در منطقه 1 207 354 267 546
رتبه کشوری 405 732 622 1520

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 2

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 2 دو ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 2
ادبیات 56 - -
عربی 71 - -
معارف 63 - -
زبان 23 - -
ریاضی 64 48 30
اقتصاد 78 82 36
ادبیات تخصصی 79 66 62
عربی تخصصی 84 85 58
تاریخ و جغرافیا 24 21 21
علوم اجتماعی 47 93 80
فلسفه و منطق 32 40 58
روان‌شناسی 70 90 75
شهر یزد شیراز شیراز
رتبه در منطقه 2 174 163 436
رتبه کشوری 496 448 1167

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه شیراز در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه شیراز در منطقه 3
ریاضی 40 13 2
اقتصاد 69 85 72
ادبیات تخصصی 79 22 31
عربی تخصصی 62 40 67
تاریخ و جغرافیا 27 77 27
علوم اجتماعی 93 100 88
فلسفه و منطق 55 22 33
روان‌شناسی 88 83 65
شهر شیراز شیراز شیراز
رتبه در منطقه 3 107 562 2047
رتبه کشوری 580 1949 5366

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه چمران اهواز 1402

در جداول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق در دانشگاه چمران اهواز را مشاهده می‌کنید. این جداول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری حقوق در دانشگاه چمران اهواز، تراز و رتبه در سهمیه به تفکیک مناطق سه گانه است.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 1

رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه چمران اهواز در سهمیه منطقه یک به شرح زیر است.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 1
ادبیات 52 31 27
عربی 78 48 30
معارف 63 18 54
زبان 27 54 10
ریاضی 0 69 10
اقتصاد 69 85 67
ادبیات تخصصی 66 54 54
عربی تخصصی 64 35 29
تاریخ و جغرافیا 14 6 47
علوم اجتماعی 52 30 55
فلسفه و منطق 36 28 18
روان‌شناسی 90 62 80
شهر شیراز شیراز شیراز
رتبه در منطقه 1 765 904 1240
رتبه کشوری 1695 2113 3081

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 2

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 2 دو ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 2
ادبیات 48 48 38
عربی 58 46 44
معارف 63 66 36
زبان 0 10 0
ریاضی 25 -2 5
اقتصاد 85 69 49
ادبیات تخصصی 47 49 57
عربی تخصصی 37 69 45
تاریخ و جغرافیا 24 27 28
علوم اجتماعی 27 67 19
فلسفه و منطق 15 31 35
روان‌شناسی 89 74 75
شهر اهواز مرودشت جویبار
رتبه در منطقه 2 891 1094 1347
رتبه کشوری 2368 2907 3569

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه چمران اهواز در منطقه 3 را در جدول زیر ارائه کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی حقوق روزانه دانشگاه چمران اهواز در منطقه 3
ادبیات 38 51 26
عربی 42 42 28
معارف 66 47 66
زبان 8 0 18
ریاضی 15 7 0
اقتصاد 76 83 54
ادبیات تخصصی 38 46 70
عربی تخصصی 82 47 29
تاریخ و جغرافیا 23 14 50
علوم اجتماعی 30 27 0
فلسفه و منطق 10 27 8
روان‌شناسی 49 60 95
شهر جیرفت اندیمشک رامهرمز
رتبه در منطقه 3 633 788 1105
رتبه کشوری 3294 3882 4963

پرسش و پاسخ

میزان رتبه لازم جهت قبولی در دوره نوبت دوم این رشته در سهمیه‌های مناطق مختلف متفاوت است.

کارنامه واقعی پذیرفته‌شدگان رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال گذشته می‌تواند محدوده قبولی این دانشگاه را به شما نشان دهد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x