امتیاز ثبت نام مدارس

مدارس با ثبت نام دانش آموزان خود چه مقدار امتیاز کسب می کنند؟

مدیران و اولیای مدارس

همانطور که اطلاع دارید نرم افزار بانک سوال گزینه دو می تواند در کنار برنامه آموزشی مدارس نقش موثری در آموزش و ارزشیابی دانش آموزان داشته باشد. برای دسترسی به این خدمت ویژه نیاز است که  دانش آموزان شما در آزمون های گزینه دو ثبت نام کنند تا متناسب با میانگین تعداد مراحل ثبت نام آنها، برای مدرسه خود امتیاز جمع آوری کنند. نوع کسب امتیاز برای مدارس متفاوت است.

مدارس می توانند امتیاز دریافتی خود را بر اساس جدول کسب امتیاز در این صفحه مشاهده نمایند. اگر بعد از مطالعه این صفحه باز هم پرسش یا چالشی در زمینه امتیاز دریافتی خود داشتید، نمایندگی‌های ما در سراسر کشور پاسخگوی شما عزیزان هستند.

جدول امتیاز خرید خدمات (سال تحصیلی)

در تابستان 1402 و سال تحصیلی 1403-1402 امکان ثبت نام گروهی دانش آموزان در آزمون ها توسط مدارس امکان پذیر است. در ثبت نام گروهی علاوه بر اختصاص امتیاز به دانش آموزان، مدارس نیز می توانند امتیاز کسب نمایند. همانطور که دانش آموزان با امتیازات خود امکان دسترسی به بانک سوال فردی، آزمونک و … را دارند و مدارس نیز می توانند به خدمات طلایی دسترسی داشته باشند. مدارس برای دسترسی به خدمات هر پایه گروه باید حداقل ٥ نفر را در همان پایه گروه ثبت نام کنند تا شرایط احتساب به عنوان مدرسه را داشته باشد. پس از آن می توانند بسته یک ماهه، چهار ماهه و یا نه ماهه بانک سوال مدرسه ای را برای خود در مارکت گزینه دو فعال نمایند. امتیاز لازم برای دسترسی 9 ماهه به بانک سوال کنکور مدرسه ای (شامل دروس دهم تا دوازدهم) در هر گروه آزمایشی، برای مدرسه با ثبت نام گروهی میانگین 10 آزمون سال تحصیلی فراهم می شود. این امتیاز برای فعالسازی بانک سوال 9 ماهۀ پایه دهم یا یازدهم در هر پایه گروه با ثبت نام دانش آموزان دهم یا یازدهم در میانگین 6 مرحله آزمون، به دست می آید.

جدول امتیازات لازم برای دسترسی مدارس
مدت دسترسی داوطلب کنکور (سال تحصیلی) داوطلب کنکور (تابستان) دهم به یازدهم (تابستان) دهم و یازدهم (سال تحصیلی) نهم هفتم و هشتم
یک ماهه 1000 1500 1000 900 600 550
سه ماه _ 3000 2000 _ _ _
چهار ماهه 3200 _ _ 2200 1600 1000
کل سال 5700 _ _ 4500 2400 1800

مدارس می توانند با امتیاز هدیه خود، دسترسی بانک سوال مدرسه ای پایه گروه های مورد نظرشان را فعال نمایند. فعالسازی بسته های امتیازی برای دانش‌آموزان ساختار مدرسه نیز با این امتیازها امکان پذیر است.

جدول کسب امتیاز ثبت نام کنکور، دهم و یازدهم (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

در سال تحصیلی 1402-1401 نیز مدارس دوره دوم متوسطه می توانند متناسب با ثبت نام گروهی دانش آموزان خود، امتیازی را به عنوان هدیه برای فعالسازی بانک سوال دریافت نمایند. در جدول زیر این امتیاز برای ثبت نام دانش آموزان دهم تا دوازدهم مدارس مشخص شده است. منظور از تعداد آزمون در مدرسه، میانگین آزمون های ثبت نامی مدرسه در هر پایه و گروه آزمایشی است.

تعداد آزمون کنکور (سال تحصیلی) کنکور (تابستان دهم و یازدهم (سال تحصیلی) دهم به یازدهم (تابستان)
24 13000
23 12400
22 11800
21 11200
20 10700
19 10200
18 9700
17 9200
16 8700
15 8200
14 7700
13 7200
12 6700 10000
11 6200 9000
10 5700 8000
9 5200 7000
8 4700 6100
7 4200 5300
6 3700 5300 4500
5 3200 4500 3700
4 2700 3700 3000 3000
3 2300 2900 2400 2000
2 1900 2200 1800 1500
1 1500 1500 1300 1000

جدول کسب امتیاز ثبت نام دوره اول متوسطه (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

در سال تحصیلی 1402-1401 نیز مدارس دوره اول متوسطه می توانند متناسب با ثبت نام گروهی دانش آموزان خود، امتیازی را به عنوان هدیه برای فعالسازی بانک سوال دریافت نمایند.

در سال تحصیلی نیز مدارس برای دسترسی به خدمات هر پایه گروه باید حداقل ٥ نفر را در همان پایه گروه ثبت نام کنند تا شرایط احتساب به عنوان مدرسه را داشته باشد. ارائه امتیاز هدیه به نحوی پیش بینی شده است که مدرسه با ثبت نام دانش آموزان خود در میانگین 3 مرحله آزمون در پایه نهم ، امتیاز لازم برای دسترسی کامل به بانک سوال مدرسه در یک پایه گروه در طول سال تحصیلی را به دست آورد. در پایه هفتم و هشتم، کسب امتیاز لازم برای دسترسی به بانک سوال مدرسه در سال تحصیلی در یک پایه گروه با ثبت نام دانش آموزان هفتم و هشتم در حداقل 2 مرحله فراهم می شود.

میانگین تعداد ارزشیابی نهم هشتم هفتم
6 5000
5 4200
4 3400 3400 3400
3 2600 2600 2600
2 1800 1800 1800
1 1000 1000 1000

نحوه محاسبه امتیاز مدارس

امتیاز مدارس بر اساس میانگین ثبت نام آزمون دانش آموزان ایشان در هر پایه گروه، محاسبه می شود. محصول بانک سوال مدرسه ای که با امتیازها قابل فعالسازی است، تنها از طریق امتیازهای دریافتی از ثبت نام امکان پذیر است. به عبارت دیگر اگر مدارس امتیاز کافی برای خرید بسته بانک سوال را از طریق ثبت نام دانش آموزان خود کسب نکنند امکان استفاده از آنها را نخواهند داشت. در نظر داشته باشید که دسترسی به بسته 9 ماهه بانک سوال برای دانش آموزان و مدارس پایه دهم و یازدهم شامل تاریخ ا مهر تا 31 خرداد خواهد بود. همچنین زمان دسترسی به بسته 9 ماهه بانک سوال کنکور برای دانش آموزان و مدارس از تاریخ 1 مهر تا 15 تیر خواهد بود (در واقع مدت زمان دسترسی به آن بیش از 9 ماه می باشد.) برای مشاهده صفحه راهنمای امتیاز ثبت نام و نحوه محاسبه امتیاز مدارس (متناسب با ثبت نام دانش آموزان) به صفحات زیر مراجعه کنید.