جستجو
Close this search box.

تخفیف ویژه ارزشیابی تشریحی

می دونی سوابق تحصیلی قراره تاثیر 40% تو رتبه کنکور 1402 داشته باشه؟ با ارزشیابی های تشریحی اردیبهشت گزینه دو، هم برای امتحانات نهایی آماده میشی هم شانس این رو داری که با نمره تشریحی و درصدهای آزمون تستی قبل از کنکورت، نمره و رتبه ات شبیه سازی بشه!
تا 19 اسفند هم تخفیف ویژه برای ثبت نام داریم، کافیه فرم رو پر کنی تا باهات تماس بگیریم.

فرم درخواست

نام

رشته تحصیلی

استان

شهر

موبایل

تخفیف ویژه ارزشیابی تشریحی

می دونی سوابق تحصیلی قراره تاثیر 40% تو رتبه کنکور 1402 داشته باشه؟ با ارزشیابی های تشریحی اردیبهشت گزینه دو، هم برای امتحانات نهایی آماده میشی هم شانس این رو داری که با نمره تشریحی و درصدهای آزمون تستی قبل از کنکورت، نمره و رتبه ات شبیه سازی بشه!
تا 19 اسفند هم تخفیف ویژه برای ثبت نام داریم، کافیه فرم رو پر کنی تا باهات تماس بگیریم.

فرم درخواست

نام

رشته تحصیلی

استان

شهر

موبایل