جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی شیمی دوازدهم رشته ریاضی فیزیک

درس شیمی جز دروس تخصصی رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی است. کتاب شیمی 3 پایه دوازدهم 4 فصل دارد. 2 فصل نخست مربوط به آزمون نیم سال است و برای امتحان نهایی هر 4 فصل مورد ارزشیابی قرار می گیرد. یکی از نکات جالب این است که در آزمون نهایی فصول ابتدایی اهمیت بیشتری دارند.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس شیمی رشته ریاضی و فیزیک در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی فیزیک

آرشیو سوالات امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم ریاضی + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس شیمی رشته ریاضی فیزیک سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی شیمی رشته ریاضی از دی 97 تاکنون است. تنوع بالای سوالات به شما کمک می کند تا برای امتحان نهایی شیمی خود را بهتر آماده سازید. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بارم بندی امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی فیزیک

کتاب شیمی 3 ویژه رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی شامل 4 فصل است. فصل 1 “مولکول ها در خدمت تندرستی” نام دارد. در این فصل به مواد پاک کننده مخصوصا صابون می پردازد و ویژگی های آنها را بررسی می کند و 6.5 نمره از امتحان نهایی را شامل می شود. فصل 2 “آسایش و رفاه در سایه شیمی” است که نقش شیمی در بهبود زندگی بشر را بررسی می کند. این فصل 5 نمره امتحان را در بر می گیرد در فصل 3 که “شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری” است به نقش شیمی در بناها و سازه های بشر می پردازد. از فصل 3 در امتحان 4.5 نمره سوال طراحی می گردد. “شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر” فصل چهارم کتاب است که به نقش شیمی در پیشرفت های آتی بشر خواهد پرداخت. این فصل 4 نمره از امتحان را شامل می شود.

مدت زمان و تعداد سوالات

تعداد سوالات امتحان نهایی شیمی حدود 15-20 سوال و وقت تقریبی آزمون 120 دقیقه است. البته تعدادی از سوالات خود به چند بخش کوچکتر تقسیم می شوند. مطابق با کتاب درسی که برای فهم بهتر دانش آموزان از تصاویر استفاده می کند، در امتحان شیمی نیز برخی سوالات تصویری هستند.

در امتحان نهایی شیمی 3 رشته ریاضی فیزیک، 11.5 نمره به دروس نیمسال اول و 8.5 نمره به دروس نیمسال دوم اختصاص داده شده است.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی و فیزیک
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی شیمی ریاضی فیزیک + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی شیمی رشته ریاضی فیزیک در سالیان گذشته نشان می دهد که علیرغم تفاوت در سوالات اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. در این بخش قصد داریم به بررسی سوالات پرتکرار امتحان شیمی بپردازیم.

یکی از بخش های همیشگی امتحان نهایی شیمی پر کردن جای خالی، انتخاب گزینه صحیح و تعیین درستی یا نادرستی عبارت است. در ادامه مثال هایی از این موارد را مشاهده می کنید.

1- با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید. (1.5 نمره)

کاهش – فلزی – شاره یونی – ندارند – افزایش – یونی – آب – دارند – گاز اکسیژن – شاره مولکولی

 

کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با ………… انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را …………. می دهد .

پاسخ : کاهش – افزایش

 

در فناوری پیشرفته، برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، شاره ای بسیار داغ که باعث تولید بخار داغ می شود ……………. است.

پاسخ : شاره یونی

 

بر اثر ضربه چکش، شبکه بلوری جامد ………….، در هم فرو ریخته و می شکند.

پاسخ : یونی

 

فرآورده نهایی در سلول سوختی ………….. می باشد و این سلول توانایی ذخیره انرژی شیمیایی را ……………. .

پاسخ : آب – ندارد

خرداد 1400

2- درستی یا نادرستی هر یک ازعبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. (1.25 نمره)

 

استفاده از واژه فرمول مولکولی برای ترکیب CHO مناسب است.

پاسخ : درست (0.25) 

 

در آبکاری یک قاشق مسی با فلز نقره، قاشق باید به قطب مثبت باتری متصل شود.

پاسخ : نادرست (0.25) – قاشق باید نقش کاتد را ایفا کند و به قطب منفی باتری متصل شود (0.25)

 

ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جز ترکیب های یونی به شمار می روند.

پاسخ : نادرست (0.25) – ترکیب هایی که در دما و فشار اناق به حالت مایع هستند، جز مواد مولکولی به شمار می روند.(0.25)

دی 1397 

3- در هر مورد از بین دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید. (1.5 نمره)

برای یک سامانه تعادلی در دمای ثابت، غلظت تعادلی گونه های شرکت کننده در هنگام تعادل “برابر / ثابت” می ماند.

پاسخ : ثابت

مسیر عبور نور از میان ” محلول ها / کلوییدها ” قابل مشاهده است.

پاسخ : کلوییدها

مطابق یک قاعده کلی هر چه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص “کمتر / بیشتر” باشد، آن ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع است.

پاسخ : بیشتر

برای تولید کربوکسیلیک اسید می توان آلکن را ابتدا به “الکل / کتون” تبدیل کرد.

پاسخ : الکل

از برخی آلیاژهای “تیتانیم / لیتیم” در سازه های فلزی مانند ارتودنسی استفاده می شود.

پاسخ : تیتانیم

کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی “آنتالپی / انرژی فعال سازی” را کاهش می دهد.

پاسخ : انرژی فعال سازی

شهریور 1398

سوالات تشریحی و تحلیلی بخش دیگر سوالات امتحان نهایی شیمی است. برخی از این سوالات در قالب جدول، برخی به صورت تصویر و اکثر سوالات به صورت تشریحی می باشد. در ادامه تعدادی از این سوالات را مشاهده خواهید کرد:

4- آنتالپی فروپاشی شبکه بلور NaCl (s) و (s) KBr به ترتیب 787 و 689 کیلوژول بر مول است. کدام یک از اعداد “717 ،649 ،1037” را می توان به آنتالپی فروپاشی شبکه بلور (s) KCl نسبت داد؟ چرا؟. (1 نمره)

پاسخ : 717 (0.25) – چگالی بار K+ کمتر از Na+ است(0/25) و Brنیز چگالی بار کم تری نسبت به Clدارد(0/25) پس آنتالپی فروپاشی (s) KCl  کمتر از (s) NaCl و بیشتر از (s) KBr است. (0/25)

شهریور 1400

5- با توجه به واکنش زیر که نوعی پاک کننده پودری را نشان می دهد به سوالات پاسخ دهید (1.25 نمره)

فرآورده هاي دیگر + گاز A → آّب + مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید

 

آ) نام گاز A را بنویسید.

پاسخ : هیدروژن (0/25)

 

ب) آیا این پودر پاک کننده خورنده است؟ دلیل را بنویسید.

پاسخ : بله (0/25) – زیرا با آلاینده ها واکنش نشان می دهد. (0/25)

 

پ) تولید گاز چگونه قدرت پاک کنندگی این مخلوط را افزایش می دهد. توضیح دهید.

پاسخ : تولید گاز با ایجاد فشار و رفتار مکانیکی، باز کردن مجاری را تسهیل می کند. (0/5)

 

خرداد 1400

6- دلیل هر یک از عبارت های زیر را بنویسید. (2 نمره)

 

آ) چگالی الماس بیشتر از چگالی گرافیت است.

پاسخ : در جرم یکسان از الماس و گرافیت، حجم الماس کمتر است و اتم ها در الماس فشرده تر هستند. (0/25) و فاصله بین لایه ها در گرافیت زیاد است و حجم گرافیت بیشتر است پس چگالی آن کمتر است.(0/25)

 

ب) سیلیسیم کربید (SiC) در تهیه سنباده به کار می رود.

پاسخ : زیرا سیلیسیم کربید جزو جامدات کووالانسی است (0/25) ماده اي سخت و ساینده ای ارزان است (0/25)

 

پ) در یک سامانۀ تعادلی مقدار مواد واکنش دهنده (ها) و فرآورده (ها) در سامانه ثابت می ماند.

پاسخ : زیرا واکنش های رفت و برگشت به طور پیوسته (0/25) و با سرعت برابر انجام می شوند (0/25)

 

ت) به جاي رها کردن یا دفن کردن پسماندهای الکترونیکی (مانند تلفن و باتری های لیتیمی)، باید آنها را بازیافت کرد.

پاسخ : این پسماندها به دلیل داشتن مواد شیمیایی گوناگون سمی هستند و محیط زیست را آلوده می کنند. (0/5)

شهریور 1399

برای موفقیت در امتحان نهایی شیمی رشته ریاضی فیزیک باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

راهنمای امتحان نهایی شیمی

در تدوین و تألیف محتوای کتاب شیمی از عنوانهای گوناگونی مانند با هم بیندیشیم، کاوش کنید، پیوند با زندگی، پیوند با صنعت، پیوند با ریاضی، آیا میدانید، خود را بیازمایید و در میان تارنما، استفاده شده است. گفتنی است که یادگیری همۀ محتوای کتاب و تدریس آن ضروری است، اما ارزشیابی از «آیا میدانید» ممنوع است. در عین حال باید نكات اشاره شده در حاشیۀ کتاب در خصوص حدود محتوا و ارزشیابی مورد توجه قرار گیرد.

کتاب شیمی 3 پایه دوازدهم تصویر محور است و در امتحان هم تعدادی از سوالات تصویری می باشد.

سوالات امتحان نهایی شیمی در حیطه های متفاوتی طراحی می شود و برای پاسخ به آن نیاز است دانش آموز ذهن تحلیلگر  داشته باشد.

وقت امتحان نهایی شیمی  رشته ریاضی 120 دقیقه می باشد. برای موفقیت در امتحان زمان خود را مدیریت کنید.

در نظر داشته باشید که کتاب درسی شیمی 3 رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک مشابه با یکدیگر می باشد. همچنین امتحان نهایی این کتاب با عنوان امتحان نهایی شیمی در یک زمان و به صورت مشترک  برای هر دو رشته برگزار می شود.

سوالات متداول

امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم از 20 نمره و به صورت کتبی می باشد. کتاب شیمی پایه دوازدهم 4 فصل دارد که از فصل یک 6.5 نمره، از فصل دو 5 نمره، از فصل سه 4.5 نمره و از فصل چهار 4 نمره طراحی می گردد.

تمام محتوای آموزشی به دانش آموزان تدریس خواهد شد اما در امتحان نهایی شیمی از سه بخش “آیا می دانید”، “تفکر نقادانه” و “در میان تارنما” سوالی طرح نمی شود.

در امتحان شیمی دانش آموز باید حدود 15 تا 20 سوال را در مدت زمان 120 دقیقه پاسخ دهد.