جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی فلسفه دوازدهم رشته انسانی

امتحان نهایی فلسفه 2 رشته انسانی جز امتحان های تخصصی این رشته است. کتاب فلسفه 2 به بررسی مباحث مربوط به این رشته و سیر تاریخی آن می پردازد. این کتاب شامل 3 بخش و 11 درس است. 6 درس ابتدا مربوط به آزمون نیم سال می باشد اما برای امتحان نهایی فلسفه هر 11 درس مورد ارزشیابی قرار می گیرد. البته دروس 7 تا 11 شامل سوالات و اهمیت نمره بیشتری (مخصوصا در امتحان نوبت خرداد) می شود.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس فلسفه 2 رشته علوم انسانی همراه پاسخنامه در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی، سوالات پرتکرار امتحان فلسفه و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس فلسفه با ما همراه باشید.

آرشیو سوالات امتحان نهایی فلسفه پایه دوازدهم علوم انسانی + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس فلسفه 2 رشته علوم انسانی سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی فلسفه رشته انسانی شامل سه نوبت خرداد، شهریور و دی از سال 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بارم بندی امتحان نهایی فلسفه انسانی

کتاب فلسفه پايە دوازدهم رشته انسانی در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول دربارۀ وجود و برخی مسائل مربوط به آن است. این بخش خود شامل 4 درس می باشد. بخش دوم برخی مسائل مربوط به فلسفه های مضاف را طرح می کند. این بخش در قالب 4 درس به دانش آموزان تدریس می شود. در بخش سوم نیز تاریخی مختصر از جریان فلسفه در جهان اسلام آمده است. این بخش نیز شامل سه درس می باشد. با توجه به موارد ذکر شده کتاب فلسفه در مجموع شامل 11 درس خواهد بود.

بارم بندی امتحان نهایی فلسفه

بارم بندی امتحان نهایی فلسفه یکی از موضوعات مهم برای دانش آموزان است. در امتحان نهایی از بخش نخست کتاب که شامل 4 درس می باشد و در ارزشیابی نوبت اول مورد پرسش قرار گرفته است حدود 5 نمره سوال طرح می گردد. از بخش دوم کتاب که شامل 4 درس است و 2 درس از آن در ارزشیابی نوبت اول قرار داشته است، حدود 8 نمره سوال طرح می گردد. بخش سوم کتاب هم که خود مشتمل بر 3 درس می باشد، حدود 7 نمره از امتحان را تشکیل می دهد. 

در امتحان نهایی خرداد فلسفه 2 رشته علوم انسانی، 7 نمره به دروس نیمسال اول و 13 نمره به دروس نیمسال دوم اختصاص داده شده است.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی فلسفه رشته انسانی دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی فلسفه انسانی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس فلسفه در چند سال اخیر بیانگر این موضوع است که سوالات ترتیب و شباهت زیادی به یکدیگر دارند. برخی از سوالات و موضوعات طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه طراحان سوال بوده است. در این بخش به بررسی سوالات پرتکرار امتحان نهایی فلسفه خواهیم پرداخت. بخش اول سوالات امتحان همواره به سوالاتی با موضوعاتی مانند “صحیح و غلط” می پردازد. سوالات این بخش تقریبا 1 نمره دارد. در ادامه نمونه هایی از سوالات بخش عبارات صحیح و غلط آورده شده است:

1- تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط می باشد :(0.5 نمره)

حملِ “جسم” بر “مداد و خودکار” به دلیل نیاز دارد.

پاسخ : غلط (0.25)

 

برگه امتحانی که در زیر دست شما است، “واجب الوجود بالغیر” است.

پاسخ : صحیح (0.25)

خرداد 1400

یکی دیگر از سوالات اتحان نهایی فلسفه پرکردن جاهای خالی می باشد. در ادامه نمونه ای از این نوع سوال را مشاهده خواهید کرد:

2- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: (0.5 نمره)

حالت یک معلول را که ذاتا …………. است، می توان به دو کفه ترازو تشبیه کرد که در حالت تساوی هستند.

پاسخ : ممکن الوجود (0.25)

 

فیلسوفان الهی معتقدند که عقول ( یا فرشتگان) حقایق اشیا را از طریق ……….. درک می کنند.

پاسخ : شهود (0.25)

خرداد 1399

پاسخ کوتاه به سوالات هم یکی دیگر از بخش های مهم امتحان نهایی فبسفه می باشد. در این سوالات چندین پرسش مطرح می شود و دانش آموز باید به آن به صورت مختصر جواب بدهد. نمونه ای از آن را در ادامه مشاهده می کنید:

3- به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید : (1 نمره)

چرا در حملِ “شکلِ سه ضلعی” بر “مثلث” نمی توان از دلیلِ حمل سوال کرد؟ (0.5 نمره)

پاسخ : زیرا شکلِ سه ضلعی از اجزای تعریفی مثلث و چیستی آن است، (0.25) و گویای ذات و حقیقت مثلث است. (0.25)

 

دو فیلسوف اروپایی را که از تجربه های معنوی و عشق و عرفان برای باور به خداوند استفاده کردند، نام ببرید؟ (0.5)

پاسخ : کرکگور – ویلیام جیمز – برگسون – کاتینگهام ( ذکر دو مورد کافی است). (0.5)

شهریور 1400

مهم ترین بخش امتحان فلسفه را می توان پاسخ تشریحی و کامل به سوالات دانست. حدود نیمی از نمره امتحان به بخش اختصاص می یابد. برای آشنایی بیشتر شما با سوالات این بخش در ادامه چند نمونه از سوالات پرتکرار امتحان نهایی فلسفه در این بخش بیان شده است:

4- به سوال های زیر، پاسخ کامل دهید : 

“برهان حرکتِ ارسطو” مبنی بر اثبات وجود خداوند را بنویسید؟ (1 نمره)

پاسخ : ارسطو معتقد است که وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرِّکی است که خود آن محرِّك، حرکت نداشته باشد، (0.25) زیرا اگر آن نیز نیز حرکت داشته باشد، نیازمند یک محرِّك دیگر است (0.25) و این سلسلۀ محرِّك ها تا بی نهایت جلو خواهد رفت (0.25) و چنین تسلسلی عقلاً محال است. (0.25)

خرداد 1400

 

انتقاد هیوم بر “برهان نظم” را توضیح دهید؟ (1 نمره)

پاسخ : این برهان توانائی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتاهی را ندارد، این برهان فقط می تواند وجود یک ناظم و خالقی را اثبات کند (که این جهان را اداره می کند)، اما این برهان نمی تواند اثبات کند که این ناظم (و خالق) همان خداوندی است که نیاز به علت ندارد و واجب الوجود بالذات است. (و وجودی ازلی و ابدی دارد.) (1)

دی 1400

 

استدلال دکارت بر اثبات وجود خداوند را توضیح دهید؟ (1 نمره)

پاسخ : من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خودِ من و هر چیزِ دیگر به وسیله او خلق شده ایم تصوری دارم. (0.25) این تصور نمی تواند از خودم باشد (0.25) زیرا من موجودی متناهی هستم (0.25) پس این تصور از وجودی نامتناهی است. (0.25)

شهریور 1400

 

نظر ملاصدرا درباره “رابطه عقل و دین” چیست؟ (1 نمره)

پاسخ : عقل و دین حقیقت واحدي هستند/ از یک منبع سرچشمه گرفته اند. (0.5)

اگر عقل بدرستی حرکت کند، به نتیجه اي خلاف دین نمی رسد و بالعکس. (0.5)

خرداد 1398

 

“سنخیت علت و معلول” را با ذکر مثال تعریف کنید. (1 نمره)

پاسخ : انسان علاوه بر این که درك می کند که هر حادثه علتی دارد، درك می کند که هر معلولی از هر علتی پدید نمی آید، بلکه هر معلولی از علت خاصی صادر می شود. (0.5) مثلا براي باسواد شدن باید درس خواند. (0.5) (یا هر مثال درست دیگر)

شهریور 1399

برای موفقیت در امتحان نهایی فلسفه باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

بخش بندی کتاب فلسفه در امتحان نهایی

سوالات امتحان نهایی فلسفه تنوع بالایی دارند و دانش آموز برای موفقیت در امتحان باید نمونه سوال های امتحانی سال های قبل را نیز مطالعه نماید.

 در حاشیۀ کتاب، موارد متنوعی از قبیل معرفی فیلسوفان، آشنایی با آثار آنها و نکاتی که جنبۀ تکمیلی نسبت به درس دارند آمده است. شایسته است در هنگام تدریس و مطالعۀ درس، حاشیه ها نیز مطالعه شود تا دانش عمومی شما نسبت به محتوای درس افزایش یابد. طرح سؤال از این حاشیه در امتحانات پایانی و آزمونهای سراسری ممنوع است، زیرا مربوط به دانش اضافی است و محتوای الزامی محسوب نمی شود.

در متن کتاب فلسفه فعالیت هایی که واگرا هستند و جواب معین ندارند، با علامت * مشخص شده اند.در آزمونهای کتبی و آزمونهای سراسری نباید از این فعالیت ها سؤال طراحی شود.

از بخش اول کتاب که مربوط به نیم سال اول می باشد(دروس 1 تا 6) حدود 7 نمره سوال طراحی می گردد.

در امتحان حدود 20 سوال مطرح خواهد گردید و دانش آموز باید به آن پاسخ دهد.

وقت امتحان نهایی فلسفه حدود 90 دقیقه می باشد.

توجه داشته باشید که برای آمادگی در امتحان نهایی فلسفه 2 رشته علوم انسانی حتما نمونه سوالات سالهای گذشته را مرور کنید.

سوالات متداول

در امتحان نهایی فلسفه 7 نمره به 6 درس نخست کتاب (مربوط به نیم سال اول) اختصاص می یابد و 13 نمره مربوط به دروس 7 تا 11 خواهد بود.

سوالات در سطوح مختلف مطرح می شود و تنوع مختلفی در طراحی آن وجود دارد. برای تسلط بر سوالات امتحان نهایی فلسفه بهتر است نمونه سوال های سال های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

مدت زمان آزمون حدود 90 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 می باشد.