هدایت تحصیلی

برنامه شما برای آینده چیست؟

بسیاری از اتفاقاتی که یک دانش‌آموز در زندگی آینده خود تجربه می‌کند به انتخاب رشته او در پایه نهم بستگی دارد. به همین دلیل نیاز است تا دانش‌آموز با توجه به استعدادها و علایق خود رشته‌ای مناسب را انتخاب کند. فرآیند هدایت تحصیلی به دانش‌آموز کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهتر بشناسد و انتخاب بهتری داشته باشد. دانش‌آموزی که به درستی فرآیند هدایت تحصیلی را انجام دهد، از شغل آینده خود رضایت بیشتری خواهد داشت. اما در سمت دیگر اگر دانش‌آموز نتواند در فرآیند هدایت تحصیلی علایق و توانمندی‌های خود را به درستی بشناسد در آینده دچار چالش‌های بسیاری می‌شود. در بخش کلاس مشاور گزینه دو می‌توانید نکات مهمی در رابطه با هدایت تحصیلی یاد بگیرید.