جستجو
Close this search box.

مجموعه سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی پایه دوازدهم

امتحان نهایی عربی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. عربی 3 رشته ریاضی فیزیک شامل 4 درس است. این کتاب در ادامه مباحث درس عربی 5 سال گذشته می باشد. دانش آموزان برای موفقیت در این امتحان باید بخش ترجمه را به خوبی فرا بگیرند زیرا بخش مهمی از سوالات امتحان به ان مربوط است تاثیر زیادی در موفقیت دانش آموزان دارد.

در این پست به آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس عربی رشته ریاضی فیزیک در سالیان اخیر دسترسی خواهید داشت. همچنین با نحوه طراحی سوالات، بارم بندی و زمان بندی امتحان، سوالات پرتکرار و … آشنا خواهید شد. برای موفقیت در امتحان نهایی درس عربی با ما همراه باشید.

مجموعه سوالات امتحان نهایی عربی دوازدهم ریاضی فیزیک با پاسخنامه

آرشیو سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه

در این بخش آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی درس عربی رشته ریاضی فیزیک سالیان اخیر همراه با پاسخنامه تشریحی برای شما آماده شده است. شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوط به هر امتحان به محتوای آن دسترسی کامل داشته باشید. این مجموعه شامل تمامی سوالات امتحانی عربی از دی 97 تاکنون است. ضمنا شما می توانید از طریق جدول انتهایی همین بخش نیز به صورت مستقیم به سوالات دسترسی داشته باشید.

بخش بندی کتاب عربی و زبان قرآن 3

کتاب عربی پايە دوازدهم رشته ریاضی فیزیک در چهار درس تنظیم شده است.

متن درس اول راجع به دين و دينداری است. دانش آموز در اين درس با يک متن دينی – تاريخی آشنا می شود. قواعد درس اول دربارۀ حروف ” إنَّ ، أَنَّ ، کَـأَنَّ و…” است و دانش آموز با معانی مختلف اين کلمات آشنا می شود. همچنين دانش آموز می تواند انواع لا را از هم تشخيص دهد.
موضوع متن درس دوم ماجرای سفری به مکه مکرمه و مدينە منوره است. اين متن نيز برای دانش آموزان جالب و خواندنی است و آموزش غیرمستقیم مکالمه می باشد. قواعد درس دوم دربارۀ «قيد حالت يا حال» است.

متن درس سوم از نويسندۀ نامدار جهان اسلام «عباس محمود العقاد» می باشد. اين متن به منظور تنوع در متون درسی و آشنايی با يکی از نويسندگان سرشناس است. واژگان و عبارات متن در اوج زيبايی هستند. محتوای درس سوم نيز دربارۀ کتاب و کتابخوانی به شيوه ای جذاب و کم نظير است. قواعد درس سوم به استثناء و اسلوب حصر اشاره دارد.

موضوع متن درس چهارم، شعر زيبای شاعر نامدار «فَرَزدَق» دربارۀ حضرت امام سجــاد است. اين شعر افزون بر بار ارزشی و معنوی آن به لحاظ ادبی زيبايی خاصی دارد. قواعد درس چهارم دربارۀ مفعول مطلق است. همانند دروس قبلی در مفعول مطلق هدف شناخت اين ساختارها به منظور ترجمۀ صحيح خواهد بود.

بارم بندی امتحان نهایی عربی

بارم بندی امتحان نهایی عربی ریاضی فیزیک با توجه به مباحث و موضوعات کتاب تعیین می شود. بخش واژه شناسی 2 نمره از آزمون را شامل می گردد. مهارت ترجمه به فارسی مهم ترین بخش آزمون است و 9 نمره از سوالات از این بخش مورد پرسش قرار می گیرد. بخش قواعد 7 نمره از امتحان نهایی را به خود اختصاص می دهد و از بخش درک و فهم مطلب نیز دو نمره سوال طرح می شود. امتحان از 20 نمره و به صورت کتبی است. بارم بندی امتحان نهایی عربی نوبت خرداد، شهریور و دی هر سه به همین صورت می باشد.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی درس عربی رشته ریاضی فیزیک را مهارت ترجمه تشکیل می دهد.

آرشیو کامل سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک دی 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک شهریور 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک خرداد 1402 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک دی 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک خرداد 1401 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک دی 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک شهریور 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک خرداد 1400 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک دی 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک شهریور 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک خرداد 1399 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک دی 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک شهریور 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک خرداد 1398 + پاسخ تشریحی
دانلود سوالات امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک دی 1397 + پاسخ تشریحی

سوالات پرتکرار امتحان نهایی عربی رشته ریاضی + پاسخ تشریحی

مرور امتحانات نهایی درس عربی رشته ریاضی سالیان گذشته بیانگر این موضوع است که علیرغم تفاوت در سوالات، اما ترتیب و موضوعات سوالات امتحانی تا حدود زیادی قابل پیش بینی می باشد. طی سالیان اخیر بخش اول سوالات امتحان همواره معنی لغات عربی به فارسی در جمله می باشد. در ادامه نمونه هایی از سوالات این بخش آورده شده است:

1- تَرجِمِ الکَلِماتِ اّلتي تَحتَها خَطُّ: (1 نمره)

عِباداتُهُ وَ شَعائِرهُ کانَتْ خُرافیَّۀً.

پاسخ : مراسم (0.25)

 

هذا الَّذي تَعرِفُ البَطحاءُ وَطأتَهُ. 

پاسخ : جای پا، گام (0.25)

 

العَقّادُ صَحَفیٌّ و شاعِرٌ مِصريٌ.

پاسخ : روزنامه نگار (0.25)

 

أتَمَنّی أنْ أزورَ هذهِ الأماکِنَ.

پاسخ : که دیدن کنم (زیارت کنم) (0.25)

خرداد 1400

تشخیص متضاد و مترادف کلمات نیز از بخش های ثابت امتحان نهایی عربی رشته ریاضی می باشد. آشنایی با معانی کلمات در این بخش نیز می تواند برای شما مفید باشد.

2- عَیِّنِ المُتَضادَّ و المُترادِفَ:  (0.5 نمره)

( یَصغُرُ – یَذْکُرُ – یَقدِرُ – یَکبُرُ – یَستَطیعُ – یَضحکُ )

………………… = ………………..

………………..≠ ………………….

پاسخ : یَقدرُ = یَستَطیعُ (0.25) 

یَصغُرُ ≠ یَکبُرُ (0.25)

دی 1400

برای موفقیت در امتحان نهایی عربی باید توجه ویژه به نمونه سوالات سال گذشته (خرداد، شهریور و دی) داشته باشید.

نکاتی درباره امتحان نهایی عربی 3

سوالات امتحان عربی کاملا حرکت گذاری می شوند و متن سوال ها نیز به زبان عربی طرح می شود اما در محدوده درک دانش آموزان خواهد بود.

ترجمه جمله یا کلمه از فارسی به عربی در امتحان نهایی مطرح نمی گردد.

طرح سؤال از «تحليل صرفی» در پايۀ دوازدهم در چارچوب آموخته های کتاب بدون اشکال است.

تحليل صرفی اسم:
نوع آن (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم مبالغه.)
عدد آن: مفرد، مثنی، جمع «مكسر و سالم» مذكر يا مؤنث.
معرفه يا نكره (معرفه تنها دو نوع آموزش داده شده است: عَلم و معرفه به ال)

اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه در كنكور و مسابقات ممنوع است:
ذكر صيغۀ فعل (چه به صورت اول شخص مفرد، چه به صورت متكلم وحده و ….)، ذكر ثلاثی مجرد و مزيد، معتل، صحيح، مضاعف، لازم و متعدی، ذكر اصطلاح «فعل مجهول» به صورت «فعل مبنی للمجهول»، ذكر بناء و اعراب (مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم)

ذكر جامد و مشتق، اسم اشاره، انواع ضمير، اسم موصول، اسم زمان، اسم آلت يا ابزار، صفت مشبهه، اسم منقوص، مقصور، ممدود و صحيح الآخر، منصف و غير منصف. تعيين عدد در كلماتی مانند أَخوات، بنات، سماوات و مانند آنها در كتاب تدريس نشده است.

کلماتی که معنايشان در پاورقی نوشته شده، از اهداف کتاب است و در امتحانات از آنها سؤال طرح می شود.

از بخش اول کتاب کمتر از 7 نمره سوال طراحی می گردد. البته چون مطالب کتاب به هم کاملا مرتبط می باشد، نمی توان مرز دقیقی برای آن تعیین کرد.

وقت امتحان نهایی عربی رشته ریاضی حدود 80 دقیقه می باشد.

برای موفقیت در امتحان نهایی عربی بهتر است پس از مطالعه درس با نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته نقاط ضعف خود را شناسایی و سپس برطرف کنید.

سوالات متداول

در امتحان نهایی عربی رشته ریاضی فیزیک از بخش مهارت واژه شناسی 2 نمره، از مهارت ترجمه به فارسی 9 نمره، شناخت و کاربرد قواعد 7 نمره، مهارت درک و فهم نیز 2 نمره پرسش مطرح می گردد.

سوالات در قالب های گوناکون مطرح می شود.دانش آموز برای کسب نمره عالی در این درس نیاز است با سوالات آشنا باشد و نمونه سوال های سال گذشته را مطالعه و بررسی کند.

مدت زمان آزمون حدود 80 دقیقه و تعداد سوالات حدود 15 سوال می باشد.