جستجو
Close this search box.

معرفی کتاب شازده کوچولو

معرفی کتاب شازده کوچولو

شازده کوچولو شاهکار بزرگ انتوان دوسنت اگزوپری و محبوب ترین کتاب فرانسوی قرن بیستم است. حقایق جالبی درباره این شاهکار ادبی وجود دارد. ترجمه به بیش از 300 زبان زنده دنیا و فروش بیش 200 میلیون نسخه آن به صورت رسمی رسوخ این کتاب درنقاط مختلف جهان را نشان می دهد. این کتاب از منظر میزان فروش و شمار خوانندگان جز کتب کم نظیر جهان است. در بخش هایی از کتاب آنقدر نکات فلسفی به زیبایی بیان شده که می توان آن را یک رمان جذاب با مفاهیم فلسفی نامید. همچنان در بخش دیگری نویسنده به طور ماهرانه ای زیباترین مفاهیم عاشقانه را با زبانی ساده بیان کرده است که احساسات خواننده را از هر رمان عاشقانه ای بیشتر بر می انگیزد.