جستجو
Close this search box.

ترجمه افعال با حرف جر «بـ»

آموزش ترجمه صحیح افعال با حرف جر «بـ» با مثال ویژه عربی دهم | گزینه دو

در این درس از عربی پایه دهم به ترجمه افعال با حرف جر پرداخته می شود. همچنین برای درک بیشتر نمونه هایی از هر فعل با حرف جر بیان می شود. پخش ویدئو ترجمه افعال با حرف جر در زبان عربی برخی افعال به تنهایی معنای خاص خود را دارند. ولی اگر با حرف جر(حرف […]