جستجو
Close this search box.

ترجمه فعل مضارع با حرف ان

ترجمه فعل مضارع با حرف أن در زبان عربی به همراه مثال و نکات تستی عربی دهم | گزینه دو

در این درس به نکاتی مهم در فن ترجمه پرداخته می شود. مبحث چگونگی ترجمه صحیح فعل مضارع و ضمیر می تواند به شما کمک کند تا در تست های ترجمه عربی در کنکور عملکرد خوبی داشته باشید. پخش ویدئو ترجمه فعل مضارع در زبان عربی نکته نخست که باید مورد توجه قرار بگیرد این […]

تشخیص مبتدا و خبر در جمله اسمیه

تشخیص مبتدا و خبر در جمله اسمیه

در این جلسه آموزشی از عربی پایه دهم به مبحث جمله اسمیه پرداخته می شود. پخش ویدئو جمله اسمیه جمله اسمیه جمله ای است که با اسم شروع می شود. ویژگی این اسم مرفوع و معرفه بودن آن است. از مشخصات دیگر این اسم (تنوین، ال، مضاف واقع شدن) می باشد. در زبان عربی، به […]

فاعل ضمیر مستتر در جمله اسمیه

فاعل ضمیر مستتر در جمله اسمیه

در این مطلب از عربی پایه دهم مبحث فاعل در جمله اسمیه به صورت ضمیر مستتر آموزش داده می شود. پخش ویدئو فاعل ضمیر مستتر در جمله اسمیه اگر صیغه‏ های سوم شخص مفرد، در وسط جمله بیاید و به اسم ماقبل برگردند، فاعل در آن‏ها حتماً مستتر است و اسم ماقبل نیست. مثالی در […]

تقدم مفعول بر فاعل

تقدم مفعول بر فاعل

در این مطلب از عربی پایه دهم به مبحث تقدم مفعول بر فاعل پرداخته می شود و نکات مهمی از این بحث بیان می گردد. پخش ویدئو تقدم مفعول بر فاعل در زبان عربی ساختار جمله در زبان عربی معمولا به شکل (فعل + فاعل + مفعول) است. اما گاهی ساختار جمله به شکلی قرار […]

فاعل به صورت اسم ظاهر

فاعل به صورت اسم ظاهر

در این فیلم آموزشی از عربی پایه دهم به موضوع فاعل یا اسم ظاهر و نکاتی در مورد اسم ظاهر در زبان عربی پرداخته شده است. پخش ویدئو نقش فاعل یا اسم ظاهر در زبان عربی گاهی میان فعل و فاعل فاصله به وجود می آید. این امر در صیغه های مفرد غایب روی می […]

فاعل به صورت ضمیر مستتر و ضمیر بارز

فاعل به صورت ضمیر مستتر و ضمیر بارز

در این فیلم آموزشی از عربی پایه دهم به مبحث فاعل به صورت ضمیر مستتر یا ضمیر بارز خواهیم پرداخت پخش ویدئو فاعل (ضمیر مستتر و بارز) فاعل همیشه اسم ظاهر نیست، بلکه گاهی ضمیر مستتر (پنهان) است. مثالی از فاعل به صورت ضمیر مستتر مشاهده نمایید: اِجتَهِدُ فی اَعمالی در این مثال (اِجتَهِدُ) فعل و […]

جمله فعلیه و ساختار آن

جمله فعلیه

در این فیلم آموزشی از عربی پایه دهم به مبحث جمله فعلیه پرداخته می شود. در واقع جمله اسمیه و جمله فعلیه پایه و اساس عربی دوره دوم متوسطه می باشد. پخش ویدئو جمله فعلیه جمله فعلیه: جمله فعلیه جمله ای است که با فعل شروع می شود، و باید برایش فاعل تعیین کنیم. الگوی ساخت […]

انواع مفعول

انواع مفعول

در این جلسه از عربی پایه دهم به آموزش انواع مفعول با بیان مثال هایی کاربردی خواهیم پرداخت. همچنین اسم ظاهر و ضمیر متصل و منفصل نیز بررسی خواهد شد. پخش ویدئو مفعول در زبان عربی مفعول در جملات دارای فعل متعدی به دو شکل می آید. در برخی جملات متعدی، مفعول به صورت اسم ظاهر و […]

فعل لازم، فعل متعدی

فعل لازم و متعدی و معرفی انواع مفعول ویژه عربی دهم | گزینه دو

در این جلسه از عربی پایه دهم به آموزش فعل های لازم و متعدی با بیان مثال هایی کاربردی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو فعل متعدی در زبان عربی فعل متعدی: در زبان عربی هر فعلی که به مفعول نیاز داشته باشد را فعل متعدی می گویند. بهترین روش شناخت این افعال همان روش استفاده آن […]

باب های فعل ثلاثی مزید

فعل ثلاثی مزید و آموزش باب های اصلی افعال ثلاثی مزید آن با مثال به طور کامل | گزینه دو

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه دهم علوم انسانی به شناخت فعل ها پرداخته شده است. در زبان عربی فعل ها از لحاظ حروف اصلی و زائد، به دو دسته ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید تقسیم بندی می شوند. همچنین باب های اصلی افعال ثلاثی مزید با مثال بررسی خواهند شد. پخش ویدئو فعل […]