جستجو
Close this search box.

نمونه تست اعراب

تست کنکور اعراب درس عربی با پاسخ تشریحی | گزینه دو

در این جلسه از آموزش درس عربی، تست کنکور اعراب با پاسخ تشریحی مطرح می شود. بررسی پاسخ تشریحی آن نیز به درک بیشتر شما کمک خواهد کرد. پخش ویدئو تست اعراب در زبان عربی در تست نخست به اعراب مجرور جمع سالم می پردازد. در این تست از داوطلب درخواست می شود که بین […]

نون وقایه

نون وقایه و شرایط ظاهر شدن آن در جمله زبان عربی | گزینه دو

در این مبحث از سلسله دروس عربی پایه دهم به بررسی نون وقایه خواهیم پرداخت. ابتدا بهتر است که مفهوم نون وقایه را برای شما تعریف کنیم. پخش ویدئو نون وقایه در زبان عربی هر گاه ضمیر یاء «ی» متکلم بخواهد به فعل بچسبد، بین فعل و آن ضمیر حرف «ن» می آید که به […]

حروف جر

حروف جر "مِن، علی، فی، عن، إلی، لـِ...، بـِ... و کَ..." و کاربرد آن در زبان عربی | گزینه دو

در این جلسه از عربی پایه دهم به آموزش و نکاتی درباره حروف جر پرداخته می شود. پخش ویدئو حروف جر در زبان عربی حروف جارّه قبل از اسم می آیند و آن را مجرور می کنند.  علامت جر در حالت مفرد «-ِ ، -ٍ » است و اگر جمع باشد، علامت آن «ینَ» و […]

ترجمه صفت و مضاف الیه

ترجمه صفت و مضاف الیه در زبان عربی با مثال | گزینه دو

در این مبحث از عربی پایه دهم به نکاتی مهم پیرامون ترجمه صفت و مضاف الیه، خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ترجمه صفت و مضاف الیه در زبان عربی در زبان فارسی اگر ساختار جمله به شکلی باشد، که اسمی هر دو کلمه صفت و مضاف الیه را داشته باشد، اول صفت در جمله قرار می […]

نایب فاعل

تشخیص نایب فاعل در جمله و انواع آن با ذکر مثال عربی دهم | گزینه دو

در این جلسه آموزشی از عربی پایه دهم به نکاتی پیرامون فعل مجهول و نائب فاعل پرداخته می شود.  پخش ویدئو نایب فاعل در زبان عربی نائب فاعل در فعل مجهول دقیقا مانند فاعل در فعل معلوم تعیین می شود. یعنی در سه نقش ظاهر می شود. «اسم ظاهر» (در صیغه های سوم شخص مفرد) […]

فعل معلوم و فعل مجهول

فعل معلوم و فعل مجهول و روش تبدیل فعل معلوم به مجهول عربی دهم | گزینه دو

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه دهم به افعال معلوم و مجهول پرداخته می شود. پخش ویدئو فعل معلوم در زبان عربی فعل معلوم : در واقع فعل معلوم به فعلی می گویند که معنایش با فاعل تمام می شود. به عبارت دیگر به فاعل نسبت داده می شود. مانند: غَسَلَت الأُمُّ الملابسَ. کلمه […]

اعراب کلمات

آموزش اعراب فعل، فاعل، مبتدا و خبر و مفعول، مضاف الیه و صفت در زبان عربی | گزینه دو

در این جلسه از عربی پایه دهم رشته علوم انسانی به تعیین معرب و مبنی بودن فعل ها و نقش ها پرداخته می شود. اعراب فعل و نقش جز قواعد مهم درس عربی محسوب می شود. پخش ویدئو اعراب افعال در زبان عربی  نخست به بررسی اعراب فعل می پردازیم. در افعال برای تشخیص اعراب […]

اسامی معرب و مبنی

تشخیص اسامی معرب و مبنی و شناخت انواع بنا به همراه مثال عربی دهم | گزینه دو

در این جلسه از آموزش عربی پایه دهم نکات مربوط به معرب و مبنی بیان می شود. پخش ویدئو تشخیص معرب و مبنی بودن یکی از نکات مهم بعد از تشخیص اسم های معرب و مبنی این است که با توجه به معرب بودن اسم ها بتوان نوع اعراب یا با توجه به مبنی بودن […]

اعراب اسم و فعل

اعراب اسم و فعل | آموزش انواع اعراب اسم و فعل با مثال و نکات مهم عربی دهم | گزینه دو

در این مبحث از سلسله دروس عربی به نکاتی درباره چگونگی اعراب پذیری در کلمات معرب پرداخته می شود. پخش ویدئو اعراب مشترک بین اسم و فعل در ابتدا لازم است که انواع اعراب در کلمات معرب را به شما معرفی کنیم. کلمات معرب دارای اعراب متفاوتی هستند که به اشکال زیر تقسیم می شود: […]

معرب و مبنی

معرب و مبنی | آموزش کلمات معرب و مبنی در زبان عربی با مثال | گزینه دو

در این ویدئوی آموزشی از عربی پایه دهم به بررسی کلمات معرب و مبنی می پردازیم. کلمات در زبان عربی یا معرب هستند و یا مبنی. در ادامه هر کدام از نقش های معرب و مبنی را توضیح می دهیم. پخش ویدئو معرب معرب: کلمه ای است که حرکت آخر آن با توجه به نقش […]