جستجو
Close this search box.

احساسات (feeling)

احساسات (feeling)

در این فیلم آموزشی با واژگان و کلمات مورد استفاده در بیان احساسات (feelings) از درس چهارم زبان انگلیسی پایه دهم آشنا می شوید. با یادگیری این لغات و به کارگیری آن ها در جملات، قادر به صحبت کردن به صورت روان می باشید. پخش ویدئو بیان احساسات (feeling) در زبان انگلیسی دسته ای از […]

افعال ایستا و حرکتی (Action and Stative Verbs)

افعال ایستا و حرکتی (Action and Stative Verbs)

در این فیلم آموزشی با افعال ایستا و حرکتی (Action and Stative Verbs) آشنا می شوید. نمونه افعالی برای هر کدام از این دسته ها جهت یادگیری بیشتر ذکر شده است. پخش ویدئو افعال حرکتی (action verbs) یک فعل حرکتی (action verbs)، عملی را توصیف کرده و کار ثابتی را بیان نمی کند. مثال زیر […]