اکسیدهای فلزی، نافلزی و خواص آن

در این ویدئو آموزشی، درباره ی ترکیب اکسیژن دار فلزی، نافلزی و خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی توضیح داده شده است. پخش ویدئو ترکیب فلزها و نافلزها با اکسیژن فلزات و نافلزها با همه ی ظرفیت های خود می توانند با اکسیژن ترکیب شوند. ولی ترکیب آن ها در واکنش با اکسیژن متفاوت و خاص […]

روش وارسی در موازنه واکنش ها

 در این فیلم آموزشی انجام موازنه واکنش ها به کمک روش وارسی، همراه با حل نمونه سوال به صورت کاملا تشریحی توضیح داده شده است. پخش ویدئو روش وارسی در موازنه واکنش ها یکی از بهترین روش ها برای موازنه واکنش ها، روش وارسی می باشد. روش وارسی در مراحل زیر توضیح داده شده است: […]

واکنش سوختن، واکنش‌های شیمیایی

یکی از انواع واکنش های شیمیایی، واکنش سوختن شامل سوختن مواد آلی، فلزات و نافلزها است که در این فصل به آن پرداخته می شود. پخش ویدئو واکنش سوختن از انواع واکنش‌های شیمیایی واکنش سوختن، واکنش ترکیب مواد با اکسیژن است که در آن انرژی به دو شکل نور و گرما آزاد می شود. واکنش سوختن […]

جداسازی مولکول های موجود در هوا

در این فیلم آموزشی، درباره ی مبحث جداسازی مولکول های موجود در هوا، توضیح داده شده است. پخش ویدئو جداسازی مولکول‌های موجود در هوا یکی از موضوعات مهم در هواکره، مولکول ها و مواد موجود در هواکره می باشد. جداسازی مولکول های هوا بسیار مهم است. زیرا این مواد کاربردهای فراوانی دارند. به عنوان نمونه، […]