رشته مهندسی نقشه برداری

معرفی کامل رشته نقشه برداری | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته مهندسی نقشه برداری

معرفی رشته مهندسی نقشه برداری رشته مهندسی نقشه برداری طیف عظیمی از علاقه مندان را به این رشته سوق می دهد زیرا بازار کار آن در محیط های کارگاهی و پروژه های ساخت و ساز بسیار پر رونق است.  برای ورود به این رشته، شما باید از طریق کنکور سراسری ریاضی و فیزیک اقدام کنید. […]

پلی استرها و کاربردهای آن

پلی استرها، تهیه و کاربرد پلی استرها از مباحث مهم فصل سوم شیمی یازدهم می باشد که در این فیلم آموزشی توضیح داده شده است. پخش ویدئو پلی استر چیست؟ پلی استر یکی از فرآورده های پر کاربرد در صنعت پتروشیمی است. از واکنش اسید دو عاملی و الکل دو عاملی، پلی استر و آب […]

استر چیست؟ واکنش استری شدن را تعریف کنید؟

در این فیلم آموزشی، به موضوع استرها، واکنش استری شدن، نکات و نمونه تست های آن پرداخته خواهد شد. پخش ویدئو استرها فرمول کلی استرها به صورت CnH2nO2 می باشد. اما فرم کلی آن ها به شکل زیر خواهد بود. در فرم کلی بالا، R می تواند H یا آلکیل باشد و ‘R فقط می […]

کربوکسیلیک اسیدها چیست؟

در این فیلم آموزشی، به موضوع کربوکسیلیک اسیدها و نکات آن پرداخته خواهد شد. پخش ویدئو کربوکسیلیک اسیدها چیستند؟ فرمول کلی کربوکسیلیک اسیدهای ساده یا معمولی به صورت CnH2nO2 می باشد. شکل کربوکسیلیک اسید ها به صورت زیر خواهد بود. R در شکل بالا می تواند، H یا آلکیل باشد. اگر R، H باشد، به […]

الکل ها، نیروی بین مولکولی در الکل ها

در این فیلم آموزشی، الکل ها، روش نام گذاری الکل ها با بیش از دو اتم کربن و نیروی بین مولکولی در الکل ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو الکل ها و فرمول مولکولی آن ها فرمول کلی الکل های ساده یا معمولی به صورت      R – OH است. R مربوطه، آلکیل است که […]

تشخیص مونومر از پلیمر

یکی از موضوعات مهم که در سوالات کنکور سراسری بسیار تکرار شده است، مبحث تشخیص مونومر از پلیمر می باشد. پخش ویدئو تشخیص مونومر از پلیمر در دسته ای از سوالات، ساختار یک پلیمر داده می شود و ساختار مونومر مربوط به آن خواسته می شود. در ابتدا باید تشخیص دهیم پلیمر مورد نظر در […]