امتحان نهایی هندسه 3 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک شهریور 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی هندسه 3 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک شهریور 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی هندسه 3 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هندسه 3 رشته ریاضی به ماتریس ها، مقاطع مخروطی و بردارها می پردازد. این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک تدریس می شود. کتاب هندسه 3 پایه دوازدهم مکمل دو کتاب […]

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شهریور 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شهریور 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. عربی 3 رشته تجربی شامل 4 درس است. این کتاب در ادامه مباحث درس عربی 5 سال گذشته می باشد. در پایان کتاب دوازدهم دانش آموز حدود 2000 کلمه عربی یاد گرفته است. […]

امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم شهریور 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم شهریور 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 ویژه تمامی رشته های شاخه نظری شامل علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی می باشد. این امتحان به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 40 نمره برگزار می شود. کتاب زبان انگلیسی 3 شامل 3 درس می باشد که هر درس آن نیز […]