جستجو
Close this search box.

حل معادلات درجه سه، چهار و بالاتر

در این فیلم آموزشی، می خواهیم معادلات درجه سه، چهار و … را  با تبدیل آن ها به معادله درجه دوم حل نمائیم. پخش ویدئو حل معادلات درجه سه، چهار و بالاتر در این قسمت با مثال به حل معادلات درجه 3، 4 و بالاتر که به درجه دوم تبدیل می شوند، خواهیم پرداخت. مثال) […]

قانون کولن

در این فیلم آموزشی با قانون کولن و عوامل موثر بر اندازه نیروی بین دو جسم با بار الکتریکی آشنا می شوید. همچنین مثال و تست های مهمی از این مبحث برای شما بیان خواهد شد. پخش ویدئو قانون کولن شارل آگوستین کولُن، دانشمند فرانسوی در قرن هجدهم با انجام آزمایش های ساده و هوشمندانه […]

ماکزیمم و مینیمم سهمی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع ماکزیمم، مینیمم سهمی و مثال های آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو ماکزیمم و مینیمم سهمی ماکزیمم و مینیمم سهمی: تابعی که ضریب x2 ، در آن منفی شود و درجه دو باشد، در واقع وقتی در سهمی ضریب x2 ، منفی است، دارای مقدار ماکزیمم است. وقتی در سهمی […]

رسم نمودار سهمی

در این فیلم آموزشی با رسم نمودارهای سهمی و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو رسم نمودارهای سهمی نمودار  y=ax2+bx+c (a≠0) را می توان با توجه به علامت a، b، c و Δ رسم نمود. مدل های مختلفی که در رسم نمودار سهمی وجود دارد در حالات زیر ذکر شده اند. اگر دهانه […]

صفرهای تابع (ریشه های تابع)

در این فیلم آموزشی به موضوع صفرهای تابع (ریشه های تابع) و نکات آن می پردازیم. پخش ویدئو صفرهای تابع (ریشه های تابع) چیست؟  صفرهای تابع f مقادیری از دامنه تعریف تابع f هستند که f(x) به ازای آن ها صفر شود. در واقع صفرهای تابع طول نقاط تلاقی نمودار f با محور طول ها […]

یافتن معادله درجه دوم با داشتن ریشه ها

در این فیلم آموزشی به موضوع یافتن معادله درجه دوم با داشتن ریشه های آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو یافتن معادله درجه دوم با داشتن ریشه های آن اگر بخواهیم معادله درجه دوم تشکیل دهیم که ریشه های آن ها دو عدد معلوم α و β باشند، با فرض S=α+β  و P=αβ  آنگاه معادله مورد نظر به […]