جستجو
Close this search box.

رشته فیزیک

معرفی کامل رشته فیزیک | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته فیزیک

معرفی رشته فیزیک زندگی روزمره ما به شدت به علم فیزیک بستگی دارد. فیزیک برای درک دنیای اطراف ما، دنیای درون ما و دنیای فراتر از ما بسیار مهم است. ابتدایی ترین و اساسی ترین علم است. این نیروها، حرکت و انرژی زندگی روزمره را توضیح می دهد. وقتی کارهایی مانند رانندگی با ماشین، استفاده […]

معکوس تابع یا وارون تابع چیست؟

تابع وارونه یا تابع معکوس از مباحث بسیار مهم می باشد که در کنکور سراسری از آن قطعا تست داده خواهد شد. در این فیلم آموزشی به موضوع تابع معکوس و نکات آن می پردازیم. پخش ویدئو تابع معکوس یا وارون تابع چیست؟ رابطه ای را که از جا به جایی دو مولفه هر زوج […]

رسم نمودار توابع جزء صحیح

در این فیلم آموزشی به موضوع رسم نمودار توابع جز صحیح و نکات آن می پردازیم پخش ویدئو نمودار تابع جزء صحیح رسم نمودار شامل جز صحیح: نمودار تابع [x] را می دانیم چگونه رسم کنیم. برای رسم نمودارهای دیگری از توابع جز صحیح، با کمک گرفتن از نمودار y=[x] ، به رسم آن ها […]

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم-اجتماعی-دی-1401

امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته علوم تجربی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هویت اجتماعی شامل 10 درس می باشد. در این کتاب زمینه آشنایی دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک با علوم انسانی و اجتماعی فراهم می شود. موضوع و مسئله اصلی […]

امتحان نهایی علوم اجتماعی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی علوم-اجتماعی-دی-1401

امتحان نهایی علوم اجتماعی ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب هویت اجتماعی شامل 10 درس می باشد. در این کتاب زمینه آشنایی دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک با علوم انسانی و اجتماعی فراهم می شود. موضوع و مسئله اصلی […]

امتحان نهایی تاریخ 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی تاریخ-3-دی-1401

امتحان نهایی تاریخ 3 ویژه رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. تاریخ 3 رشته انسانی به حوادث و رویدادهای ایران و جهان معاصر می پردازد. بخش تاریخ ایران از آغاز حکومت قاجار تا زمان حال ادامه می یابد و تاریخ جهان نیز به بررسی […]

امتحان نهایی فلسفه 2 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فلسفه 2 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی دی 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فلسفه 2 رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فلسفه 2 رشته انسانی شامل 3 بخش و 11 درس است. این کتاب در ادامه مباحث کتاب فلسفه سال گذشته می باشد. هدف اصلی این درس تقویت تفکر فلسفی و توانایی دانش آموز در […]