جستجو
Close this search box.

نسبت های مثلثاتی زوایای خاص

در این فیلم آموزشی به موضوع نسبت های مثلثاتی برخی از زوایای خاص خواهیم پرداخت. پخش ویدئو زوایای خاص در ابتدا با زوایای خاص و پس از آن با نسبت های مثلثاتی آن ها آشنا خواهیم شد. زوایای خاص به چه چیزی گفته می شود؟ اگر θ ، مشخص باشد، به زوایای زیر، زوایای خاص […]

محاسبه مساحت جانبی مخروط

در این فیلم آموزشی به موضوع محاسبه سطح جانبی مخروط و نمونه تست های آن می پردازیم. پخش ویدئو محاسبه سطح جانبی مخروط سطح جانبی مخروط: فرض کنید یک مخروط با شعاع قاعده r و ارتفاع h داریم. بنابراین محیط قاعده 2πrh می باشد. مساحت جانبی مخروط از طریق فرمول زیر محاسبه خواهد شد. مساحت […]

واحد اندازه گیری زاویه رادیان

در این فیلم آموزشی، واحدی برای اندازه گیری زاویه به نام رادیان را معرفی خواهیم نمود. همچنین به مفاهیم نسبت های مثلثاتی برای برخی از زوایای خاص، اتحادهای مثلثانی در فصل سوم حسابان پرداخته شده است. پخش ویدئو اندازه گیری زاویه بر حسب رادیان درجه یکی از واحدها برای اندازه گیری زاویه است که در […]

کاربرد تابع لگاریتم

در این فیلم آموزشی به موضوع کاربرد لگاریتم و نمونه سوالات تستی آن می پردازیم. پخش ویدئو کاربرد تابع لگاریتم یکی از کاربردهایی که لگاریتم دارد در محاسبه انرژی ای است که پس از یک زلزله آزاد می شود. اگر بزرگی زمین لرزه برابر M در مقیاس ریشتر باشد، مقدار انرژی آزاد شده بر حسب […]