جستجو
Close this search box.

معادله و نمودار سهمی چگونه است؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع معادله و نمودار سهمی، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادله و نمودار سهمی چگونه است؟ تابع درجه‌دوم به‌صورت y=ax2+bx+c=0 (a≠0) می‌باشد. به این تابع درجه دوم سهمی گفته خواهد شد. نمودار تابع درجه‌دوم به حالت کلی به یکی از دو صورت زیر می باشد […]