جستجو
Close this search box.

تفاوت تراز کنکور 1403 با کنکور سالهای قبل چیست؟

محاسبه تراز کنکور 1403 و تفاوت‌های آن با تراز کنکور سال‌های قبل

سهمیه رتبه کنکور را کاهش نمی‌دهد!  تاثیر سهمیه ایثارگران 5 درصد و 25 درصد به این صورت است که 30 درصد از ظرفیت کد رشته محل‌ها به این سهمیه اختصاص یافته است. به عبارتی  برای داوطلبین با این سهمیه، رتبه‌ای جداگانه لحاظ می‌شود که مربوط به داوطلبین مشابه خودشان است. برای مثال اگر 20 نفر […]

تاثیر معدل در کنکور 1403 با نظام قدیم

تاثیر معدل در کنکور 1403 با نظام قدیم

سهمیه رتبه کنکور را کاهش نمی‌دهد!  تاثیر سهمیه ایثارگران 5 درصد و 25 درصد به این صورت است که 30 درصد از ظرفیت کد رشته محل‌ها به این سهمیه اختصاص یافته است. به عبارتی  برای داوطلبین با این سهمیه، رتبه‌ای جداگانه لحاظ می‌شود که مربوط به داوطلبین مشابه خودشان است. برای مثال اگر 20 نفر […]