جستجو
Close this search box.

راه های مشخص شدن صفحه در فضا

در این فیلم آموزشی با موضوع راه های مشخص شدن صفحه در فضا، نمونه تست ها و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو راه های مشخص شدن صفحه در فضا راه های مشخص شدن صفحه در فضا دارای چهار نوع است: الف) سه نقطۀ غیر واقع بر یک خط راست : فرض کنید A، B […]

وضعیت نسبی خط و صفحه

در این فیلم آموزشی با موضوع وضعیت نسبی خط و صفحه نسبت به یکدیگر، نمونه تست ها و نکات کاربردی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو وضعیت نسبی خط و صفحه خط و صفحه نسبت به یکدیگر دارای سه وضعیت هستند: الف) منطبق : خط می تواند بر صفحه منطبق باشد. در شکل زیر، خط داخل […]

حالت های مختلف دو خط در فضا

در این فیلم آموزشی با موضوع حالت های مختلف دو خط در فضا، نمونه تست ها و نکات مهم آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو حالت های مختلف دو خط در فضا دو خط در فضا دارای سه وضعیت ‏اند: الف) موازی: دو خطی که در یک صفحه قرار دارند و یکدیگر را قطع نکنند. ب) […]

زمان شروع و پایان کنکور زبان 1403

زمان شروع و پایان کنکور زبان 1403

هر ساله داوطلبین گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی در کنکور زبان و هنر نیز شرکت می‌کنند. به دلیل اینکه سؤالات تخصصی زبان سخت است، بنابراین باید مدیریت زمان‌بندی در سر جلسه کنکور به‌خوبی انجام شود. کنکور زبان شامل یک عدد دفترچه است که سوالات تخصصی در این کنکور ارائه شده است. سوالات دروس عمومی […]

استعاره (درس نهم علوم و فنون ادبی یازدهم)

استعاره

در این فیلم آموزشی با آرایه استعاره که در درس نهم کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم آورده شده، آشنا می‌شوید. استعاره دو نوع دارد که شامل استعاره مصرحه و استعاره مکنیه می‌باشد. در ادامه به بررسی تست‌های استعاره نیز خواهیم پرداخت. پخش ویدئو استعاره گاهی مجاز بر بنیاد شباهت استوار است و علاقه پیوند بین […]

نقاط شبکه ای و مساحت

در این فیلم آموزشی با موضوع نقاط شبکه ای و مساحت، نکات کاربردی و تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نقاط شبکه ای و مساحت نقاطی که روی خط‏ های افقی و عمودی به فاصلۀ واحد واقع‏ اند، نقاط شبکه‏‏ ای و چند ضلعی که تمام رئوس آن روی نقاط شبکه ‏‏ای باشند، چند ضلعی شبکه […]

ویژگی های مثلث متساوی الاضلاع

در این فیلم آموزشی با ویژگی های مثلث متساوی الاضلاع و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ویژگی های مثلث متساوی الاضلاع در هر مثلث متساوی ‏الاضلاع، مجموع فواصل هر نقطه داخل مثلث، از سه ضلع، همواره برابر با ارتفاع مثلث است. در واقع در شکل زیر رابطه MH+MK+ME=AD برقرار است. شکل زیر یک […]

ویژگی های مثلث متساوی الساقین

در این فیلم آموزشی با ویژگی های مثلث متساوی الساقین و نکات کاربردی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ویژگی های مثلث متساوی الساقین در هر مثلث متساوی ‏الساقین، مجموع فواصل هر نقطه روی قاعده، از دو ساق، همواره برابر ارتفاع وارد بر ساق است. در واقع در شکل زیر رابطه MH+MK=BD برقرار است. شکل زیر […]

محاسبه تاثیر معدل در کنکور 1403

محاسبه تاثیر معدل در کنکور 1403

با توجه به تاثیر قطعی معدل در کنکور 1403 بسیاری از داوطلبین به دنبال نحوه محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور 1403 هستند. چالش دیگری که برای داوطلبین وجود دارد این است که آن‌ها تصور می‌کنند که معدل کل یا کتبی روی تراز تاثیر می‌گذارد، نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور به این صورت است که […]