جستجو
Close this search box.

مفاهیم و نکات دایره

در این فیلم آموزشی با موضوع دایره و نکات اولیه دایره، سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دایره و نکات مهم آن نکتۀ 1: در هر دایره کمان‌های نظیر وترهای مساوی با یکدیگر برابرند و برعکس. نکتۀ 2: در هر دایره قطر عمود بر یک وتر، آن وتر و کمان نظریش […]

همه چیز در مورد کنکور سراسری هنر 1403

همه چیز در مورد کنکور هنر 1403

کنکور سراسری هنر از گروه‌های شناور کنکور سراسری است که متقاضیان می‌توانند علاوه بر شرکت در یکی از زیرگروه‌های اصلی این آزمون شامل ریاضی، انسانی و تجربی در زیرگروه هنر نیز شرکت کنند. زمان کنکور هنر، تعداد دفترچه، سؤالات و منابع کنکور هنر 1403 از سؤالات رایجی است که داوطلبین علاقه مند به این گروه […]

تاثیر سهمیه در پذیرش بدون کنکور دانشگاه سراسری

تاثیر سهمیه در پذیرش بدون کنکور دانشگاه سراسری

برای پذیرش در رشته‌های بدون آزمون سراسری همانند پذیرش رشته‌های با آزمون (رشته های با کنکور)، سهمیه‌هایی برای داوطلبان در نظر گرفته شده است. سهمیه پذیرش دانشگاه سراسری بدون کنکور عبارت است از سهمیه مناطق، سهمیه ایثارگری، سهمیه جانبازان، مناطق محروم و …. در این نوشتار به تاثیر سهمیه در پذیرش بدون کنکور دانشگاه سراسری […]

دوران دایره، نیم دایره و ربع دایره

در این فیلم آموزشی با موضوع دوران دایره، نیم دایره و ربع دایره سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دوران دایره، نیم دایره و ربع دایره از دوران یک دایره حول قطر آن، یک کره حاصل می‏ شود. از دوران یک نیم‏ دایره حول قطر آن، یک کره حاصل می ‏شود. […]

دوران مستطیل

در این فیلم آموزشی با موضوع دوران مستطیل، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دوران مستطیل از دوران مستطیل حول طول یا عرض، یک استوانه حاصل می‏ شود.  از دوران مستطیل حول محورهای تقارن، یک استوانه حاصل می‏ شود. از دوران مستطیل حول خطی موازی‏ اضلاع، یک لولۀ استوانه حاصل […]

دوران مثلث قائم الزاویه

در این فیلم آموزشی با موضوع دوران مثلث قائم الزاویه، نمونه تست و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دوران مثلث قائم الزاویه از دوران مثلث قائم‏ الزاویه حول اضلاع زاویۀ قائمه یک مخروط حاصل می‏ شود. از دوران مثلث قائم ‏الزاویه حول وتر، دو مخروط حاصل می ‏شود. از دوران مثلث قائم ‏الزایه […]

دوران پاره خط

در این فیلم آموزشی با موضوع دوران پاره خط، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دوران پاره خط از دوران یک پاره ‏خط حول محور عمود بر آن و متقاطع با آن، سطح یک دایره حاصل می‏ شود. از دوران یک پاره‏ خط حول محور عمود بر آن و غیر […]

برش کره و تقاطع کره

در این فیلم آموزشی با موضوع برش کره و ایجاد دایره، تقاطع کره و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو برش کره اگر یک کره را با صفحاتی افقی، قائم یا مایل برش بزنیم، مقطع ایجاد شده فقط می ‏تواند دایره باشد. محل تلاقی دو کره با هم نکته: اگر دو کره به شعاع‏ […]

برش استوانه قائم

در این فیلم آموزشی با موضوع برش استوانه قائم و ایجاد دایره، مستطیل و بیضی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو برش استوانه قائم اگر یک استوانه قائم را با صفحاتی افقی، قائم یا مایل برش بزنیم، مقاطع ایجاد شده می ‏‏توانند دایره، مستطیل، بیضی یا قسمتی از یک بیضی باشند. در شکل زیر، اشکال مختلف ایجاد […]

سؤالات نهایی خردادماه 1403

سؤالات نهایی خردادماه 1403

سؤالات امتحان نهایی خرداد 1403 به صورت مفهومی و استنباطی خواهد بود. دلیل این امر این است که رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش بیان کرده است که براساس تصمیمات اتخاذ شده قرار بود، تغییراتی از خرداد سال گذشته در امتحان نهایی اجرا شود. این تغییرات این است که کتاب، مرجعیت شده و از تکرار […]