جستجو
Close this search box.

قضیه طول نیمسازها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه طول نیمسازها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه طول نیمسازها در مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع a، b و c، اگر AD نیمساز داخلی رأس A باشد، طول نیمساز را می ‏توان از روابط زیر به ‏دست آورد. به این روابط […]

قضیه نیمسازها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه نیمسازها در هندسه و نکات مهم تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه نیمسازها در هر مثلث نیمسازهای داخلی و خارجی هر زاویه، ضلع مقابل را به نسبت دو ضلع دیگر تقسیم می‏ کند:. به این رابطه قضیه نیمسازها گفته خواهد شد.  به طور مثال در شکل زیر […]

قضیه استوارت

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه استوارت در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه استوارت در مثلث ABC با اندازۀ اضلاع a، b و c اگر M نقطه‏‏ ای دلخواه روی ضلع BC باشد، مطابق شکل همواره رابطۀ زیر برقرار است. به این روابط قضیه استوارت گفته خواهد شد. […]

قضیه میانه ها

در این فیلم آموزشی با موضوع قضیه میانه ها در هندسه و نکات مهم کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قضیه میانه ها در مثلث ABC با اندازه‏ های اضلاع a، b و c همواره بین طول میانه‏ ها و اضلاع روابط زیر برقرار است. به این روابط قضیه میانه ها گفته خواهد شد.  قضیه […]

زمان ثبت‌نام بدون کنکور بهمن‌ماه 1402

شرایط داوطلبین برای ثبت‌نام در انتخاب رشته بدون کنکور بهمن 1402

فرایند ثبت‌نام پذیرش رشته‌های بدون کنکور در بهمن‌ماه 1402 برای دانشگاه‌های دولتی و آزاد در سایت سنجش منتشر شد. داوطلبین می‌توانند به صورت اینترنتی به سایت سنجش و سایت دانشگاه آزاد مراجعه کنند و اقدام به انتخاب رشته نمایند. در پذیرش داوطلبین در رشته‌های بدون کنکور در بهمن‌ماه معدل داوطلبین اهمیت دارد. با توجه به […]