جستجو
Close this search box.

انواع هوش و روش ارتقای آن

انواع هوش انسانی

در چند ماه گذشته یکی از بحث های داغ درباره کنکور، خبر افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت رشته پزشکی و قوانین مربوط به آن بوده است.