جدول ارزش گزاره ها و تعداد حالات آن

در این فیلم آموزشی به آموزش جدول ارزش گزاره ها و تعداد حالات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو جدول ارزش گزاره ها جدول ارزش گزاره ها: برای هر n گزاره، می توان یک جدول ارزش گزاره ها تشکیل داد. جدول ارزش گزاره ها برای یک گزاره، دو گزاره و سه گزاره به صورت زیر است: […]

امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم خرداد 1401 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 ویژه تمامی رشته های شاخه نظری شامل علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی می باشد. این امتحان به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 40 نمره برگزار می شود. کتاب زبان انگلیسی 3 شامل 3 درس می باشد که هر درس آن نیز […]

تعریف گزاره، روش شناخت گزاره

در این فیلم آموزشی در مورد گزاره، تعریف گزاره و ارزش آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو شناخت گزاره و تعریف آن گزاره: هر جمله خبری که در حال حاضر یا آینده دارای ارزش درست یا نادرست (راست یا دروغ) باشد. معمولا گزاره ها را با حروف p، q، و … نمایش می دهیم. […]

استدلال ریاضی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع استدلال ریاضی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو استدلال ریاضی چیست؟ استدلال: هر استدلال از چندین جمله خبری تشکیل می شود که یکی از آن ها ( جمله آخر) نتیجه و بقیه جملات مفروضات هستند. می خواهیم از مفروضات به نتیجه برسیم. مثال) نتیجه 2 فرض زیر […]

ضریب تغییرات چیست؟

در این فیلم آموزشی در مورد ضریب تغییرات و چگونگی محاسبه آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو ضریب تغییرات چیست؟ ضریب تغییرات: نسبت انحراف معیار به میانگین را ضریب تغییرات گویند و آن را با نماد CV نمایش می دهند. بدین منظور رابطه زیر را داریم: مثال) ضریب تغییرات داده های 4، 4، 5 و […]

انحراف معیار چیست؟

در این فیلم آموزشی در مورد انحراف معیار و چگونگی محاسبه آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو انحراف معیار چیست؟ واحد واریانس، مربع واحد داده ها است. این موضوع مشکلی در آمار دادن است. بنابراین از جذ واریانس که با داده ها هم واحد است، استفاده خواهد شد. بنابراین انحراف معیار برابر با جذر […]

واریانس و نحوه محاسبه آن

در این فیلم آموزشی با واریانس، مفهوم واریانس و نحوه محاسبه آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو واریانس چیست؟ واریانس یکی از فاکتورهای مهم جهت تشخیص پراکندگی در یک جمله است. هر چقدر واریانس بزرگتر باشد، یعنی داده ها از همدیگر پخش تر هستند و میانگین کاذب هست. هر چقدر واریانس کوچکتر باشد یعنی میانگین […]

دامنه تغییرات داده ها و چارک ها

در این فیلم آموزشی به موضوع دامنه تغییرات و چارک ها خواهیم پرداخت. پخش ویدئو دامنه تغییرات دامنه تغییرات ساده ترین شاخص پراکندگی است و اختلاف بزرگترین و کوچکترین داده را نشان می دهد. در واقع برای دامنه تغییرات رابطه زیر را داریم: در این بخش به بررسی ویژگی های دامنه تغییرات می پردازیم: 1- […]

شاخص های مرکزی، میانه و میانگین

در این فیلم آموزشی در مورد شاخص های مرکزی، میانگین، میانه و ویژگی های آن ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو شاخص های مرکزی (میانه) از مهم ترین شاخص های مرکزی به میانه و میانگین می توان اشاره کرد. میانه: پس از مرتب کردن داده ها، مقداری را که تعداد داده های بعد از […]

پیشامدهای مستقل و پیشامدهای ناسازگار

در این فیلم آموزشی با موضوع پیشامدهای مستقل و ناسازگار آشنا خواهید شد. پخش ویدئو پیشامدهای مستقل تعریف دو پیشامد مستقل: پیشامد A از پیشامد B مستقل است، هر گاه وقوع هر کدام بر وقوع دیگری تاثیر نگذارد. اگر دو پیشامد A و B مستقل از یکدیگر باشند، داریم: نتیجه: از تساوی های بالا نتیجه […]