جستجو
Close this search box.

محتوای آموزشی

موسسه فرهنگی آموزشی گزینه دو جهت بهبود فرآیند آموزش و سنجش کشور، محتوای آموزشی رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. این مجموعه محتوایی شامل فیلم های آموزشی دروس، جزوات درسی و نمونه سوالات امتحانی می باشد که در قالب های مختلف در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

بخش فیلم های آموزشی شامل سه بخش آموزش درس، نکات تستی و کلاس کنکور می باشد. جزوات درسی نیز در می تواند به فهم بهتر دروس کمک کند. نمونه سوالات امتحانی نیز در ایام امتحانات می تواند برای دانش آموز جهت آشنایی با سوالات امتحانی مفید باشد.

محتوای آموزشی

پایه دهم

فیلم های آموزشی، جزوات و نمونه سوالات امتحانی

ویژه رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

دانش آموزان پایه دهم می توانند در کنار برنامه درسی خود از محتوای آموزشی گزینه دو برای یادگیری بهتر دروس خود استفاده کنند. این محتوای آموزشی می تواند برای دانش آموزان پایه دهم در هر سه رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی مفید باشد. محتوای آموزشی تولید شده به صورت کاملا رایگان می باشد و شامل بخش هایی همچون آموزش ویدئویی دروس و فایل های متنی نمونه سوالات امتحانی و جزوات درسی می باشد.

جهت آشنایی و استفاده از خدمات آموزشی ویژه پایه دهم می توانید به صفحه مربوط به آن مراجعه کنید.

پایه یازدهم

فیلم های آموزشی، جزوات و نمونه سوالات امتحانی

ویژه رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

دانش آموزان پایه یازدهم می توانند در کنار برنامه درسی خود از محتوای آموزشی گزینه دو برای یادگیری بهتر دروس خود استفاده کنند. این محتوای آموزشی می تواند برای دانش آموزان پایه دهم در هر سه رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی مفید باشد. محتوای آموزشی تولید شده به صورت کاملا رایگان می باشد و شامل بخش هایی همچون آموزش ویدئویی دروس و فایل های متنی نمونه سوالات امتحانی و جزوات درسی می باشد.

جهت آشنایی و استفاده از خدمات آموزشی ویژه پایه یازدهم می توانید به صفحه مربوط به آن مراجعه کنید.

پایه دوازدهم

فیلم های آموزشی، جزوات و نمونه سوالات امتحانی

ویژه رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

دانش آموزان پایه دوازدهم می توانند در کنار برنامه درسی خود از محتوای آموزشی گزینه دو برای یادگیری بهتر دروس خود استفاده کنند. این محتوای آموزشی می تواند برای دانش آموزان پایه دهم در هر سه رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی مفید باشد. محتوای آموزشی تولید شده به صورت کاملا رایگان می باشد و شامل بخش هایی همچون آموزش ویدئویی دروس و فایل های متنی نمونه سوالات امتحانی و جزوات درسی می باشد.

جهت آشنایی و استفاده از خدمات آموزشی ویژه پایه یازدهم می توانید به صفحه مربوط به آن مراجعه کنید.

با گزینه دو درس خواندن آسان تر است.