جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

نمونه سوالات تستی جایگشت

در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست در مورد موضوع جایگشت پرداخته شده است. پخش ویدئو نمونه سوالات تستی جایگشت برای فهم بهتر موضوع جایگشت به نمونه تست زیر

ادامه مطلب »

جایگشت چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع جایگشت و نمونه تست های آن پرداخته شده است. پخش ویدئو جایگشت چیست؟ جایگشت: به هر حالت قرار گرفتن n شی متمایز در کنار

ادامه مطلب »

اتحاد چاق و لاغر چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع اتحاد چاق و لاغر و تجزیه به کمک اتحاد چاق و لاغر پرداخته شده است. پخش ویدئو اتحاد چاق و لاغر چیست؟ اتحاد چاق

ادامه مطلب »

اتحاد جمله مشترک چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع اتحاد جمله مشترک و تجزیه به کمک آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اتحاد جمله مشترک چیست؟ اتحاد جمله مشترک یکی از اتحادهای بسیار

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید