جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم
قید حالت ly

قید حالت ly

در این فیلم آموزشی، با قیود، چگونگی ساخت قید و نکات مربوط به آن ها آشنا خواهید شد. همچنین نمونه تست هایی جهت آشنایی بیشتر با مبحث قیود به صورت

ادامه مطلب »
حروف اضافه in, on, at, or, by

حروف اضافه on, in, at, by, or

در این فیلم آموزشی با حروف اضافه زمان، حروف اضافه مکان، حروف اضافه وسایل نقلیه و … شامل on, in, at, by, or و موارد کاربرد آن آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب »
کاربرد can

کاربرد can

در این فیلم آموزشی با گرامر Can و موارد کاربرد آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد can کاربرد فعل وجهی can، در ادامه بیان شده است: توانایی انجام کار

ادامه مطلب »
کاربرد may, might

کاربرد may, might

در این فیلم آموزشی با گرامر افعال وجهی “May, Might, Can” و موارد کاربرد آن آشنا خواهید شد. همچنین موارد و جایگاه استفاده حروف اضافه مختص زمان “in, at, on”

ادامه مطلب »
کاربرد must

کاربرد must

در این قسمت با گرامر مربوط به افعال کمکی آشنا می شوید. جهت یادگیری کاربرد افعال کمکی ذکر شده، مثالی از آن ها عنوان شده و موارد استفاده شان بیان

ادامه مطلب »
کاربرد should

کاربرد should

در این ویدئو آموزشی، با واژه should و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین در انتها گرامر و نکات مربوط به مبحث “should” بیان شده است.

ادامه مطلب »
واژگان درس چهارم

واژگان درس چهارم

 در این فیلم آموزشی، با لغات مهم درس چهارم زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. برای هر کدام از این لغات نقشهای متفاوت آن ها در جمله، شامل قید، صفت، اسم

ادامه مطلب »
حمل و نقل عمومی (basic transportation)

حمل و نقل عمومی (basic transportation)

در این بخش با واژگان مهم و پرکاربرد در ارتباط با وسایل حمل و نقل آشنا خواهید شد. این کلمات مرتبط با ایستگاه اتوبوس، ایستگاه زیرزمینی، ایستگاه قطار، فرودگاه می

ادامه مطلب »
بیماری ها illness

بیماری ها illness

در این بخش با لغات مهم و کاربردی در رابطه با علائم بیماری، سلامتی و انواع بیماری ها آشنا می شوید. با یادگیری واژگان مرتبط، قادر به مکالمه و صحبت

ادامه مطلب »
احساسات (feeling)

احساسات (feeling)

در این فیلم آموزشی با واژگان و کلمات مورد استفاده در بیان احساسات (feelings) از درس چهارم زبان انگلیسی پایه دهم آشنا می شوید. با یادگیری این لغات و به

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید