جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر
آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر
فهرست مطالب

با توجه به اینکه رشته داروسازی یکی از رشته‌های پرمتقاضی بین داوطلبین کنکور تجربی است، در نتیجه رقابت زیادی بین آن ها وجود دارد. برای اینکه انتخاب رشته صحیحی داشته باشید نیاز است تا از آخرین رتبه قبولی داروسازی متقاضیان سال گذشته آگاه باشید. در این نوشتار قصد داریم تا میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته داروسازی دانشگاه‌های برتر ایران را ارائه کنیم.

با گزینه دو همراه باشید.

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران که یک دانشگاه تاپ در کشور ایران محسوب می‌شود و داوطلبین زیادی برای قبولی در این دانشگاه با همدیگر رقابت می کنند. علاقه‌مندان به ادامه تحصیل در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران باید از آخرین رتبه پذیرفته‌شدگان سال گذشته خود باخبر باشند. در ادامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تفکیک هر سه  منطقه ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای داوطلبین منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است.

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1
زمین‌شناسی 93/4 10 10 70 60 20
ریاضیات 51/2 90 70 50 60 60
زیست‌شناسی 61/4 80 90 80 70 80
فیزیک 54/5 70 70 80 90 90
شیمی 59/09 90 90 80 80 90
رتبه در منطقه 1 180 303 352 469 488 719
رتبه کشوری 456 819 968 1367 1367 2052
شهر محل سکونت تهران تهران مشهد شیراز اصفهان تبریز

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2

منطقه دو بین سهمیه‌های مناطق دارای جمعیت بیشتری است. در جدول زیر می‌توانید آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه دو را مشاهده کنید.

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2
زمین‌شناسی 5 10 40 50 10 30
ریاضیات 67/8 70 60 70 40 70
زیست‌شناسی 56/7 80 80 80 80 80
فیزیک 76/69 70 80 70 50 80
شیمی 62/9 90 80 70 90 80
رتبه در منطقه 2 981 1470 1226 1151 1066 948
رتبه کشوری 2224 3112 2580 2420 2237 1968
شهر محل سکونت تهران اراک کرج چالوس اردبیل بابلسر

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3

رتبه در سهمیه مناطق از مهم‌ترین سهمیه‌هایی است که می‌تواند روی پذیرش داوطلب تأثیر زیادی داشته باشد. آخرین رتبه و کارنامه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3
زمین‌شناسی 40 28/39 50 20 10
ریاضیات 58/9 48/9 60 70 60
زیست‌شناسی 44 66/69 80 60 70
فیزیک 52/29 50 90 90 60
شیمی 42/9 41 80 80 80
رتبه در منطقه 3 1115 1255 143 632 1829
رتبه کشوری 4588 5118 963 3252 7894
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران بوئین‌زهرا

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 40
ریاضیات 60
زیست‌شناسی 60
فیزیک 70
شیمی 60
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 338 تا 621
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 81 تا 1188
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 36 تا 1255

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی از دیگر دانشگاه‌های تاپ برای رشته داروسازی به شمار می‌آید. متقاضیان زیادی برای قبولی در رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همدیگر رقابت می‌کنند. اطلاع از آخرین رتبه قبولی داروسازی در این دانشگاه می‌تواند داوطلبان را چندین گام به جلو هدایت کند. در ادامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تفکیک هر سه  منطقه ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران​ ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در منطقه 1 و درصدهای مکتسبه در هر درس به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1
زمین‌شناسی 43/4 10 20 80 40 20
ریاضیات 61/2 70 80 70 70 60
زیست‌شناسی 69/4 80 80 80 80 80
فیزیک 50 60 80 50 80 60
شیمی 39/09 80 80 90 90 90
رتبه در منطقه 1 903 967 1210 1349 1385 1409
رتبه کشوری 2768 2864 3680 4181 4275 4346
شهر محل سکونت تهران تهران تبریز اهواز اصفهان تهران

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 2

جدول زیر آخرین رتبه و کارنامه داوطلبینی را نشان می‌دهد که در دانشگاه شهید بهشتی 1401 پذیرش شده اند، این درصدها بر اساس قبولی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی منطقه دو است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2
زمین‌شناسی 10 10 30 20 20
ریاضیات 60 70 60 60 80
زیست‌شناسی 80 80 80 80 80
فیزیک 70 40 50 50 70
شیمی 70 100 70 70 70
رتبه در منطقه 2 1940 1934 1837 1664 1633
رتبه کشوری 4140 4130 3902 3524 3441
شهر محل سکونت میانه مرند کرج کرمان قزوین

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران​ در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3
زمین‌شناسی 10 10 10 40
ریاضیات 60 80 30 60
زیست‌شناسی 90 80 90 80
فیزیک 80 90 80 60
شیمی 80 70 70 60
رتبه در منطقه 3 387 2801 1200 1363
رتبه کشوری 2212 534 5513 6118
شهر محل سکونت ایلام امیدیه ملارد اسلام‌شهر

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است.

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 30
ریاضیات 60
زیست‌شناسی 60
فیزیک 60
شیمی 60
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 701 تا 795
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 784 تا 1610
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 658 تا 1434

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه مشهد

دانشکده داروسازی دانشگاه مشهد در کیفیت فعالیت‌های علمی، مباحث آموزشی و پژوهشی، یکی از سرآمدترین دانشکده‌های موجود است. داوطلبین زیادی برای قبولی در این دانشگاه با همدیگر به رقابت می‌پردازند. در ادامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه مشهد به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه مشهد در منطقه 1

کارنامه قبولی و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری دانشگاه مشهد در سهمیه منطقه 1 را در جدول زیر ارائه داده ایم.

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه مشهد​ در منطقه 1
زمین‌شناسی 66/69 23/39 50 10 30 10
ریاضیات 45/59 56/7 70 40 70 40
زیست‌شناسی 67/4 56/7 80 80 90 90
فیزیک 51/2 42/29 80 70 60 60
شیمی 54/29 48/59 80 100 80 70
رتبه در منطقه 1 583 1325 442 570 851 1024
رتبه کشوری 1687 4115 1222 1608 2500 3060
شهر محل سکونت مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه مشهد در منطقه 2

آخرین رتبه و کارنامه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه 2 سال گذشته به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه مشهد​ در منطقه 2
زمین‌شناسی 20 10 30 20 10
ریاضیات 60 40 40 80 80
زیست‌شناسی 80 80 80 80 90
فیزیک 80 60 60 70 80
شیمی 80 70 70 70 80
رتبه در منطقه 2 2107 1794 1713 1418 890
رتبه کشوری 4530 3785 3616 2978 1841
شهر محل سکونت شاهرود گناباد مشهد قوچان سبزوار

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه مشهد در منطقه 3

در جدول زیر مشخصات کارنامه و حداقل درصد قبولی در رشته داروسازی دانشگاه مشهد را در منطقه سه که در سال گذشته توسط داوطلبان کنکور به‌دست‌آمده است را مشاهده می‌کنید:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه مشهد​ در منطقه 3
زمین‌شناسی 50 50 30 30
ریاضیات 80 60 90 60
زیست‌شناسی 80 80 70 80
فیزیک 70 80 70 90
شیمی 60 60 70 70
رتبه در منطقه 3 514 747 958 1080
رتبه کشوری 2711 3785 4494 5042
شهر محل سکونت درگز کاشمر تایباد دره شهر

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته داروسازی دانشگاه مشهد در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه مشهد در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته داروسازی دانشگاه مشهد
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 30
ریاضیات 50
زیست‌شناسی 60
فیزیک 60
شیمی 50
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 625 تا 1570
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 538 تا 2001
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 745 تا 117

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز از دانشگاه های برتر علوم پزشکی است که هر ساله داوطلبین زیادی برای قبولی در رشته های مختلف این دانشگاه با همدیگر به رقابت می پردازند. سطح کیفی آموزش و امکانات در دانشگاه تبریز بالا بوده و یکی از دانشگاه های مطرح در رشته داروسازی به شمار می آید. در ادامه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه تبریز به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی داروسازی دانشگاه تبریز در منطقه یک کنکور سراسری سال گذشته نشان می‌دهد که آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در منطقه 1 و درصدهای مکتسبه در هر درس به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه تبریز​ در منطقه 1
زمین‌شناسی 61/7 0 36/7 15
ریاضیات 61/2 70 45/59 37/79
زیست‌شناسی 45/4 59/4 40 56/7
فیزیک 61/2 58/9 63/4 58/9
شیمی 47/7 42 52/4 39/09
رتبه در منطقه 1 1180 1384 1706 1725
رتبه کشوری 3651 4315 5599 5668
شهر محل سکونت تبریز تبریز تبریز تبریز

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در منطقه 2 در جدول زیر ذکر شده است: درصدها و رتبه‌های زیر بر اساس اطلاعات داوطلبان کنکور 1401 تهیه و تدوین شده است.

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه تبریز​ در منطقه 2
زمین‌شناسی 20 30 30 30 40
ریاضیات 60 60 60 70 50
زیست‌شناسی 80 70 80 80 70
فیزیک 60 70 70 70 50
شیمی 70 60 80 40 50
رتبه در منطقه 2 3204 2824 2287 1915 1837
رتبه کشوری 6981 6148 4914 4095 3902
شهر محل سکونت مرند نوشهر مراغه ابهر اردبیل

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در منطقه 3

آخرین رتبه و حداقل درصد دروس داوطلبین منطقه 3 پذیرفته شده در رشته داروسازی دانشگاه دولتی روزانه تبریز را در جدول زیر ذکر کرده‌ایم.

آخرین رتبه قبولی داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در منطقه 3
زمین‌شناسی 58/4
ریاضیات 45/59
زیست‌شناسی 54/7
فیزیک 60
شیمی 45/79
رتبه در منطقه 3 1231
رتبه کشوری 6355
شهر محل سکونت تبریز

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته داروسازی دانشگاه تبریز در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه تبریز در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته داروسازی دانشگاه تبریز
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 30
ریاضیات 60
زیست‌شناسی 60
فیزیک 60
شیمی 50
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 352 تا 1591
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 1315 تا 1660
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 766 تا 943

شهرهایی که رشته داروسازی را پذیرش میکنند در جدول زیر لیست شده است:

رشته داروسازی از رشته‌های پرطرفدار تجربی است که تقاضای ورود به آن هر سال بیشتر از سال گذشته می‌شود؛ بنابراین داوطلبان برای ورود به این رشته بایستی لیست شهرهایی که رشته داروسازی را پذیرش می‌کند را دربیاورند تا با درنظرگرفتن هزینه، مسافت رفت‌وآمد و سایر فاکتورهای دیگر، رشته داروسازی را در یکی از دانشگاه‌های دولتی روزانه انتخاب نمایند.

لیست دانشگاه‌های پذیرنده رشته داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی كرمان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری(پردیس خودگردان رامسر)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران دانشگاه آزاد - واحد پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه آزاداسلامی-واحددامغان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه آزاد --واحد آیت‌الله املی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (دانشکده داروسازی)
دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پرسش و پاسخ

حداقل رتبه قبولی در رشته داروسازی سال 1402 به سهمیه منطقه فرد بستگی دارد.

رتبه‌هایی که در این مطلب برای سهمیه مناطق 1، 2 و 3 ذکر کردیم محدوده ایست که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشید. زیرا دانشگاه‌های علوم پزشکی در طی این سال‌ها از این رتبه‌ها و درصدها پذیرش داشته است.

داوطلبین می‌توانند رتبه خود را با رتبه قبولی‌های سال گذشته مقایسه کرده و شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x