جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران
فهرست مطالب

داشتن اطلاعاتی مانند کارنامه قبولی رشته مهندسی برق و حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته در دانشگاه سراسری، باعث شده تا علاقه‌مندان به تحصیل در رشته مهندسی برق برای رسیدن به هدف خود یک انتخاب رشته اصولی داشته باشند. در این نوشتار همراه شما هستیم تا در مورد آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق اطلاعاتی ارائه کنیم.

با گزینه دو همراه باشید.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رشته مهندسی برق زیر مجموعه رشته‌های مهندسی است که در آن به مطالعه و تحلیل کاربردهای الکترونیک، الکترومغناطیس و الکتریسیته پرداخته می‌شود. داوطلبین برای اینکه بتوانند در یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی درس بخوانند، باید تراز قبولی لازم را به دست آورند و یک انتخاب رشته صحیح داشته باشند. یکی از مهم‌ترین مراحلی که باید بعد از کنکور سراسری انجام دهید، آگاهی در مورد آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق است. 

عواملی مانند سهمیه‌های مختلف داوطلبین، انواع مدل پذیرش در دانشگاه‌ها مانند ناحیه‌ای و کشوری، ظرفیت‌های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور ریاضی و رشته‌های پرطرف‌دار مانند برق و مهندسی کامپیوتر همگی از عواملی است که روی قبولی داوطلبین رشته ریاضی و رتبه‌های قبولی مهندسی برق اثرگذار است. همین موارد ممکن است فرایند انتخاب رشته را کمی چالش برانگیز کند. با آگاهی از رتبه‌های قبولی برق کنکور ریاضی سال‌های گذشته می‌توان تصمیم‌گیری هوشمندانه‌ای داشت.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه یک
دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 236 361
دانشگاه تهران 386 580
دانشگاه صنعتي اميرکبير 596 902
دانشگاه علم و صنعت ايران 1040 1609
دانشگاه شهید بهشتی 2238 3673
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6013 11561
دانشگاه خوارزمی (كرج) 3142 5411
دانشگاه الزهرا 2911 4952
دانشگاه شاهد - تهران 6613 12856
دانشگاه صنعتي اصفهان 3288 5651
دانشگاه شيراز 3654 6414
دانشگاه اصفهان 4713 8617
دانشگاه فردوسي مشهد 4551 8149
دانشگاه تبريز 6792 13374
دانشگاه گيلان - رشت 8322 17020
دانشگاه بین‌المللی امام خميني قزوین 6447 12521
دانشگاه صنعتي شيراز 6088 11673
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 5401 10078
دانشگاه کاشان 7853 15834
دانشگاه مازندران - بابلسر 10375 22407
دانشگاه صنعتي همدان 16648 40800
دانشگاه صنعتي شاهرود 18270 45862
دانشگاه سمنان 16261 39542
دانشگاه اروميه 18471 46569
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 19617 50377
دانشگاه صنعتي اراک 15532 37278
دانشگاه ياسوج 17429 43275
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 13300 30729
دانشگاه نيشابور 19081 48552
دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر 7691 15490
دانشگاه صنعتي قم 10529 22793
دانشگاه اراک 13805 32188

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه دو
دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 114 348
دانشگاه تهران 224 714
دانشگاه صنعتي اميرکبير 1423 4352
دانشگاه علم و صنعت ايران 496 1673
دانشگاه شهید بهشتی 1344 4081
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 918 2907
دانشگاه خوارزمی (كرج) 1791 5307
دانشگاه شيراز 2778 8230
دانشگاه صنعتي اصفهان 2105 6242
دانشگاه شاهد - تهران 3144 9181
دانشگاه فردوسي مشهد 3143 9148
دانشگاه الزهرا 2780 8179
دانشگاه اصفهان 3055 8974
دانشگاه تبريز 4100 11802
دانشگاه بين المللي امام خميني 4706 13416
دانشگاه بوعلي سينا - همدان 9956 27172
دانشگاه گيلان - رشت 8577 23530
دانشگاه صنعتي شيراز 4185 12021
دانشگاه کاشان 9019 24710
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 14409 38355
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 8461 23202
دانشگاه يزد 8049 22237
دانشگاه اراک 9830 26754
دانشگاه سمنان 15021 39890
دانشگاه محقق اردبيلي 18180 48068
دانشگاه شهید چمران اهواز 13759 36955
دانشگاه صنعتي قم 8755 23864
دانشگاه زنجان 15461 40922
دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر 8918 24166
دانشگاه اروميه 16955 48850
دانشگاه صنعتي شاهرود 14041 37400
دانشگاه گلستان - گرگان 13627 36421
دانشگاه مازندران - بابلسر 8619 23681
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبريز 14062 37500
دانشگاه کردستان - سنندج 21519 56418
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 11100 29903
دانشگاه شهرکرد 19366 50961
دانشگاه نيشابور 5250 14820
دانشگاه حکيم سبزواري 15349 40747
دانشگاه قم 7949 21732
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 11287 30421
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) 12009 32491
دانشگاه ملاير 23081 60472
دانشگاه ايلام 16472 43552
دانشگاه صنعتي سيرجان 21864 57371
دانشگاه صنعتي اروميه 14942 39668
دانشگاه رازي - کرمانشاه 16118 42661
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 22151 58119
دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 20441 53742
دانشگاه بجنورد 25808 67451
دانشگاه بيرجند 28031 72452

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه سه

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سهمیه منطقه سه
دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 117 1829
دانشگاه تهران 184 2689
دانشگاه صنعتي اميرکبير 195 2849
دانشگاه شهید بهشتی 977 8361
دانشگاه خوارزمی (كرج) 449 5105
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 748 7139
دانشگاه شيراز 1312 10329
دانشگاه تبريز 1979 13758
دانشگاه صنعتي اصفهان 2291 15382
دانشگاه فردوسي مشهد 1554 11661
دانشگاه صنعتي شيراز 2310 15507
دانشگاه محقق اردبيلي 11067 47033
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 5861 29641
دانشگاه يزد 4613 24851
دانشگاه بوعلي سينا – همدان 5124 26900
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5449 28189
دانشگاه صنعتي شاهرود 10888 47317
دانشگاه شهید چمران اهواز 7681 36452
دانشگاه خلیج‌فارس - بوشهر 6377 31388
دانشگاه صنعتي اراک 6169 30776
دانشگاه سمنان 8101 37952
دانشگاه کاشان 5808 29518
دانشگاه گلستان - گرگان 7659 36331
دانشگاه صنعتي قم 2185 14818
دانشگاه زنجان 9376 42400
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبريز 8622 39928
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 8180 38265
دانشگاه حکيم سبزواري 5747 29249
دانشگاه شهرکرد 11652 49922
دانشگاه رازي - کرمانشاه 9628 43300
دانشگاه ايلام 12425 52379
دانشگاه صنعتي همدان 10766 46919
دانشگاه اروميه 8357 38880
دانشگاه کردستان - سنندج 14916 60600
دانشگاه ياسوج 11733 50132
دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 14998 60781
دانشگاه صنعتي سيرجان 14779 60162
دانشگاه لرستان - خرم‌آباد 17482 68641

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه یک

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه یک
دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علم و صنعت ايران 1481 2337
دانشگاه صنعتي اصفهان 6013 11561
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی 1983 3220
دانشگاه فردوسي مشهد 6471 8508
دانشگاه اصفهان 5256 9739
دانشگاه تبريز 8456 17421
دانشگاه صنعتي شاهرود 21152 55561
دانشگاه کاشان 13755 32055
دانشگاه ياسوج 22155 58772
دانشگاه علم و صنعت ايران 1481 2337
دانشگاه صنعتي اصفهان 6013 11561
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی 1983 3220
دانشگاه فردوسي مشهد 6471 8508
دانشگاه اصفهان 5256 9739
دانشگاه تبريز 8456 17421
دانشگاه صنعتي شاهرود 21152 55561
دانشگاه کاشان 13755 32055
دانشگاه ياسوج 22155 58772

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه دو

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه دو
دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علم و صنعت ايران 737 2410
دانشگاه تبريز 7327 20361
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1574 4750
دانشگاه گيلان - رشت 9031 24619
دانشگاه اصفهان 3616 10500
دانشگاه مازندران - بابلسر 12296 33061
دانشگاه محقق اردبيلي 23918 62531
دانشگاه صنعتي همدان 19552 51428
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 13201 35309
دانشگاه ملاير 11388 20655
دانشگاه علم و صنعت ايران 737 2410
دانشگاه تبريز 7327 20361
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1574 4750
دانشگاه گيلان - رشت 9031 24619
دانشگاه اصفهان 3616 10500
دانشگاه مازندران - بابلسر 12296 33061
دانشگاه محقق اردبيلي 23918 62531
دانشگاه صنعتي همدان 19552 51428
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 13201 35309
دانشگاه ملاير 11388 20655

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه سه

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401 – منطقه سه
دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه اصفهان 2445 15507
دانشگاه گيلان - رشت 5562 28529
دانشگاه تبريز 6263 31146
دانشگاه مازندران - بابلسر 8806 40466
دانشگاه ارومیه 2673 17952
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 8691 20147
دانشگاه صنعتی سیرجان 6833 36331
دانشگاه گلستان - گرگان 11548 49531
دانشگاه صنعتي همدان 19943 76558
دانشگاه ولی‌عصر-رفسنجان 14919 60606
دانشگاه صنعتي همدان 19943 76558
دانشگاه اصفهان 2445 15507
دانشگاه گيلان - رشت 5562 28529
دانشگاه تبريز 6263 31146
دانشگاه مازندران - بابلسر 8806 40466
دانشگاه ارومیه 2673 17952
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 8691 20147
دانشگاه صنعتی سیرجان 6833 36331
دانشگاه گلستان - گرگان 11548 49531
دانشگاه صنعتي همدان 19943 76558

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه آزاد

پذیرش رشته‌ها در دانشگاه آزاد برخلاف دانشگاه‌های سراسری با سهمیه مناطق و ایثارگری انجام نمی‌شود. ملاک پذیرش داوطلبین برای پذیرش رشته‌ها، بر اساس رتبه کشوری است.  آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه آزاد در جدول زیر ارائه شده است:

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه آزاد
دانشگاه رتبه در زیرگروه تراز اکتسابی رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 17124 5973 44785
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 20471 5583 55440
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 18326 5742 48337
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 17519 5853 45550
دانشگاه آزاد واحد کرج 19576 5653 52509

کارنامه قبولی داوطلبین پذیرش شده در رشته مهندسی برق دانشگاه‌های سراسری

با توجه به اینکه هنوز نتایج آزمون سراسری 1402 منتشر نشده است، داوطلبین برای انتخاب رشته می توانند از کارنامه های آخرین نفرات سال گذشته جهت قبولی در رشته های مدنظر خود استفاده کنند. در زیر کارنامه های آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 1400-1401 دانشگاه دولتی روزانه منطقه دو ارائه شده است.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق

کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 1

با توجه به پذیرش رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های سراسری بر اساس رتبه در سهمیه انجام می‌شود. ازاین‌رو در این بخش به تفکیک هر سهمیه، کارنامه‌های قبولی مهندسی برق را ذکر کرده‌ایم. کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است:

کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه شهر داوطلب دانشگاه رياضيات شیمی فیزیک
14329 اراک دانشگاه اراک 13.39 -1.1 12.5
14449 تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 1.39 11.19 5.9
15054 شهرکرد دانشگاه شهرکرد 12.69 2.29 16.7
16354 همدان دانشگاه صنعتی همدان 6 0 10.89
17080 بیرجند دانشگاه بیرجند 0.69 7.8 10.89
17588 شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود 8.69 -1.1 11.69
17900 فسا دانشگاه فسا 1.39 0 0.89
18642 ارومیه دانشگاه ارومیه 7.4 5.59 2.5
22153 تفرش دانشگاه تفرش -2 -3.29 11.69
23079 اقلید مرکز آموزش عالی اقلید 1.39 0 1.7

کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 2

رشته مهندسی برق یک رشته پرطرف‌دار است، از طرفی با توجه به اینکه جمعیت داوطلبین منطقه دو زیاد است، بنابراین آگاهی از حداقل درصد لازم برای قبولی در این رشته بسیار مهم است.  کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است:

کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه شهر داوطلب دانشگاه رياضيات شیمی فیزیک
19376 زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 0.69 2.29 4.19
20021 ملایر دانشگاه ملایر -2.59 10 4.19
20151 ارومیه دانشگاه صنعتی ارومیه 4 -1.1 3.4
20893 دامغان دانشگاه دامغان 3.4 -4.4 13.39
21240 بیرجند دانشگاه بیرجند -0.6 10 0
21402 بروجرد دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 2 0 4.19
22045 بناب دانشگاه بناب 0 0 15.89
22749 تفرش دانشگاه تفرش 10 -2.2 0
23203 خوی دانشگاه صنعتی ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی خوی) 2.7 -1.1 5

کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 3

رقابت و جمعیت مناطق سه‌گانه با همدیگر متفاوت است. همچنین ظرفیت اختصاص‌یافته برای هر منطقه نیز با همدیگر فرق دارد؛ بنابراین کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 3 در جدول زیر ارائه شده است:

کارنامه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای مهندسی برق سراسری در سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه شهر داوطلب دانشگاه رياضيات شیمی فیزیک
8615 شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود 4 0 10
8768 قوچان دانشگاه صنعتی قوچان 5.4 0 12.5
9537 همدان دانشگاه صنعتی همدان 3.4 4.5 3.4
11751 تفرش دانشگاه تفرش -1.29 7.8 3.4
14597 بناب دانشگاه بناب 4.69 -3.29 -0.8
15585 خرم آباد دانشگاه لرستان - خرم‌آباد 6 -1.1 0
17845 جیرفت دانشگاه جیرفت 0 0 2.5
17955 بویراحمد (یاسوج) دانشگاه یاسوج 0 2.29 0
18034 بیرجند دانشگاه بیرجند 1.39 -4.4 5.9
26381 هویزه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل پردیس صنعتی شهدای هویزه) 1.39 0 -0.8

پرسش و پاسخ

حداقل رتبه قبولی در این رشته با توجه به سهمیه‌های مختلف مناطق، متفاوت است.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه‌ها به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب، جنسیت داوطلب و بومی گزینی بستگی دارد.

درصدهای قبولی مهندسی برق سال گذشته منبع مناسبی برای اطلاع از محدوده درصدهای قبولی مهندسی برق کنکور 1402 است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x